Veldexcursies 2023 Aeres Farms & Warmonderhof

Printen nog geen beoordelingen

Aeres Farms/Warmonderhof is dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Wij bieden praktijkfaciliteiten om de studenten op te leiden tot prof essionals in de agro- & food sector. Voor zowel Aeres Hogeschool als Aeres MBO is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde. Studenten, docenten en onderzoekers maken intensief gebruik van onze toekomstgerichte opleidingsfaciliteiten.

Aeres Farms beschikt over circa 340 ha grond en heeft de focus op melkveehouderij (gangbaar en biologisch), (biologische) akkerbouw, kleinschalige biologische tuinbouw, varkens, pluimvee, schapen en paarden. Binnen Aeres Farms is er het biologische Weidebedrijf met 85 melkkoeien en de focus op het produceren van maximaal melk uit gegraasd gras. Er is een huiskavel van 37 ha aanwezig met gras-klaver en kruidenrijk grasland, daarnaast 20 hectare maaikavel met gras-rode klaver en 30 ha natuurland. Op het Weidebedrijf wordt Beter Leven 3*-melk geproduceerd die af geleverd wordt aan zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten.

Er zijn de volgende workshops:

Adres: Wisentweg 13C, Dronten

Veldexcursies 2023 Aeres Farms & Warmonderhof

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: