Spitten is meer dan (g)rond draaien

Printen nog geen beoordelingen

Meer dan 60 jaar ervaring met spitmachines, daar kan Imants op terug kijken. Uit die ervaring hebben we geleerd dat spitten meer is dan zomaar grond omdraaien. Véél meer zelfs. Spitten, dat is organisch materiaal mengen met de levende bovengrond, dat is gewasresten onder werken en een zaaibed creëren, dat is groenbemesters inmengen zodat deze kunnen worden afgebroken tot nutriënten voor de volgende teelt. Kort samengevat, zowel op de grond als in de bouwvoor kunt u spreken van een egale, homogene en gezonde bodem na bewerking met Imants spitmachines.

Culter Eco-Mix combinatie
Ondiep mengen en diep woelen dat kunt u met de Culter Eco-Mix combinatie. De spitmachine is geschikt voor niet-kerende grond toepassingen (de zogenaamde NKG). De machine is ideaal voor traditionele en/of biologische land- en tuinbouw.

De spitas bewerkt de grond door middel van spades die via een spadebeugel aan de spitas bevestigd zijn. Bij de Eco-Mix vormen 4 spadebeugels een krans. Door de langzaam draaiende en oppervlakkig werkende spitas, wordt het bodemleven minimaal verstoord. De Culter woelpoten breken storende grondlagen die zich onder de het werkbereik van de spadebladen bevinden waardoor wortelgroei, waterberging en capillaire werking wordt bevorderd. Verstelling van deze voorzetwoeler is mogelijk tot een maximale werkdiepte van 60cm.

De Eco-Mix spitmachine creëert vervolgens de geschikte bodemstructuur waarbij organisch materiaal ondiep ingewerkt wordt. Hierdoor blijven alle nutriënten in de bovenste laag. Door dit organisch materiaal in de bovenlaag te houden, wordt ook de grond minder stuif gevoelig. De harkrol zorgt voor een aangedrukte bovenlaag. Deze Eco-mix in combinatie met de Culter is ook goed te combineren met zaaimachines. Door bewerkingen te combineren bespaart u niet alleen tijd en geld, maar ook de bodemstructuur.

Imants demonstreert de Culter Eco-Mix combinatie op de BioVelddag 23 juni. 

Spitten is meer dan (g)rond draaien

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: