Duurzame teeltstrategiën met minder kunstmest

Printen nog geen beoordelingen

Soil Best biedt duurzame teeltstrategiën voor verschillende gewassen met minder kunstmest aan. Een rol voor bodemleven met bodembacteriën en mycorrhizaschimmels maakt dit mogelijk. De bodemorganismen maken nutriënten uit de bodem vrij en leveren die aan de gewassen.

Soil Best geeft advies op welke wijze duurzaam te telen, en ook kostenbesparend. Kunstmest is duur. Verminderd gebruik van kunstmest is dan ook wenselijk. Met het inzetten van bodembacteriën en mycorrhizaschimmels is bemesting ook mogelijk. Er zijn bacteriën, die een aanzienlijke bijdrage aan de stikstofbemesting kunnen leveren. Ook dragen mycorrhizaschimmels bij door de vorming van wortels te bevorderen en nutriënten aan te leveren aan de gewassen via de wortels.

Proeven met een rol voor bodemleven en minder kunstmest zijn uitgevoerd in verschillende gewassen: uien, aardappelen, prei, maïs, granen en groenbemesters. Vergelijkbare resultaten leverden de proeven op: een grotere hoeveelheid wortels dan met alleen kunstmest bemesting. En de opbrengst was even hoog, of zelfs hoger.

Soil Best BV is gevestigd in Wageningen. De advisering van Soil Best voor duurzame teeltstrategiën gaat uit van de fysische, chemische en biologische componenten van de bodem. De levering van passende producten met bodemleven, zoals bacteriën en mycorrhizaschimmels, als ook van producten die het bodemleven bevorderen kan Soil Best verzorgen. Dr. Ir. Jacqueline Baar, bodembiologe, is directeur en adviseur van Soil Best.

Duurzame teeltstrategiën met minder kunstmest

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: