Kvick Finn

Printen nog geen beoordelingen

De Kvick Finn is in Finland bedacht door een biologische akkerbouwer om kweek uit zijn percelen te halen. Daarna is de machine uitgegroeid tot een allround hulp die op vele momenten kan worden toegepast. Denk hierbij aan stoppelbewerking, zaaibedbereiding, groenbemesters verkleinen en zelfs in combinatie met een opbouw zaaimachine.

De cultivator die is uitgerust met brede vlakke ganzevoeten functioneert als schoffel. Hierdoor worden de planten losgesneden en/of omhoog getild. Dit is afhankelijk van de gekozen werkdiepte. Vervolgens wordt de rotor gebruikt om de onkruiden of stoppels omhoog te gooien. Hierdoor gaat de grond van het wortelstelsel af, en zal de plant snel verdrogen. Bij curatieve bewerkingen kan ervoor gekozen worden om later nog eens dieper te bewerken om bijvoorbeeld de penwortels van een zuring of een distel uit de grond te verwijderen.

Het gebruik van deze machine heeft als bijkomend voordeel dat er zeer ondiep mee gewerkt kan worden. Ook worden de plantresten op de grond gelegd waardoor de bodem langer bedekt zal zijn.

De machine kan ook worden ingezet om grasland te scheuren zonder chemie. Denk hierbij aan onderzaai van mais. Door de cultivaor wordt het gras onder het groeipunt afgesneden. En door de rotor worden de kluiten stukgemaakt en het gras bovenop gelegd zodat het kan uitdrogen.

Bekijk de video voor meer informatie:

 

Kvick Finn

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: