Laarakker BIO=Samen Telen

Printen nog geen beoordelingen

Laarakker BIO, onderdeel van de Laarakker bedrijven groep, richt zich volledig op de teelt, loonwerk, verwerking en in-/verkoop van een breed pakket biologische en biologisch dynamische groenten. Ons teeltgebied bevind zich in geheel Nederland en het westelijk deel van Duitsland.  

De combinatie met Laarakker Groenteverwerking maakt ons tot een zeer interessante partij voor alle grote diepvrieshuizen, conservenbedrijven, drogerijen en de sap-industrie in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Frankrijk. Wij verhogen onze duurzaamheid door in ons zusterbedrijf Ecofuels reststromen tot verschillende groene energieproducten zoals stroom, aardgas en zuivere CO2 te verwerken. Het digestaat uit de vergistingsinstallaties wordt gedroogd en opgewerkt tot een organische bodemverbeteraar.

Laarakker BIO=Samen Telen

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: