Myrazonit, bodemleven in de puurste vorm

Printen nog geen beoordelingen

Myrazonit bodem inoculatie producten

Myrazonit is een natuurlijk product, dat door bodemprocessen bijdraagt aan de groei en nutriëntenvoorziening van de planten. De producten van de Myrazonit-technologie bestaan uit natuurlijk voorkomende bacteriestammen, waardoor ze geen negatieve effecten hebben op het milieu en de bodem. Door gebruik te maken van onze bacteriepreparaten kan een verbeterde plantaardige productie worden gerealiseerd, waarbij de kwaliteit van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen wordt behouden of zelfs verhoogt. Door de samenstelling kunnen onze producten veilig worden gebruikt in de biologische landbouw, waardoor de mogelijkheid ontstaat om veilig en gezond voedsel aan de consument te leveren. We beschouwen wat we doen als een missie.

Wij geloven er serieus in dat door ons werk niet alleen de toekomst van de landbouwproductie, maar in principe ook de productiviteit, het natuurlijke evenwicht en de vitaliteit van de bodem kan worden gewaarborgd en kan worden verhoogd.

Onderzoek begon al in de jaren ’50, wat in jaren ’80 leidde tot de eerste gepatenteerde bodem inoculant. Sinds 2014 is Myrazonit beschikbaar voor de Nederlandse markt en is er in de praktijk veel kennis en ervaring opgedaan met diverse grondsoorten en verschillende gewassen.

Onze visie is om duurzame landbouwproductie mogelijk te maken door het bodemleven en de vruchtbaarheid te herstellen. Omdat we echt geloven dat grond moet worden behandeld alsof we het van onze kleinkinderen te leen hebben!

Myrazonit, bodemleven in de puurste vorm

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: