Plant Health Cure, We Grow Soil.

Printen nog geen beoordelingen

Plant Health Cure is specialist en koploper op het gebied van mycorrhiza-technologie en bodembiologie. Wij leveren nuttige bodemschimmels en bodembacteriën en andere middelen die planten weerbaar maken en beter laten functioneren.  

De beste gewasbescherming komt vanuit de eigen plantweerbaarheid  

PHC gaat altijd uit van de kracht van de bodem, optimaliseer deze zo ver mogelijk en de planten doen de rest. Werken vanuit een systeem waarbij er zo weinig mogelijk schade gedaan wordt aan de bodem en dus ook aan de planten. Dit behelst een juiste vruchtwisseling, gezonde bemesting, goede groenbemesters én indien nodig wat toevoegingen. Daarbij kan PHC behulpzaam zijn. De natuur moet het doen, de producten van PHC kunnen daarbij ondersteunen en de processen versnellen.

Plant Health Cure, We Grow Soil.

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: