Podcast - Strokenteelt

Printen nog geen beoordelingen

Als pionierend biologisch landbouwbedrijf met een maatschappelijke rol werkt ERF aan de landbouw van de toekomst. Sinds 2016 onderzoeken we op een grootschalig strokenteeltperceel van ruim 40 ha de optimale breedtes en gewascombinaties i.s.m. de WUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Erf

De inzichten die we hebben opgedaan, hebben we in 2020 verwerkt in een nieuw perceel van ruim 60 ha met stroken van 6 meter breedte en drip irrigatie. Op in totaal ruim 100 ha ervaren we in de onze strokenteelten vergeleken met onze percelen met monoculturen minder ziektegevoeligheid, hogere en stabielere opbrengsten, meer biodiversiteit en meer werkplezier. In de podcast vertellen Roy Michielsen en Dirk van de Weert over de ervaringen van ERF.

 

Podcast - Strokenteelt

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: