Training Kringlooplandbouw De Beersche Hoeve

Baesterddijk 5
5091RA Oost Middelbeers
€ 279,00 nog geen beoordelingen
Printen

“Voor een vrije uitwisseling en gebruik van zaden”

Deze 4 daagse training is voor iedereen met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In de training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor zaadveredeling, -teelt en -vermeerdering. Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden.

Informatie over de werkplaatsen is te vinden op de website www.werkplaatsenkringlooplandbouw.nl. Vanwege beperkt aantal aanmeldingen gaat deze training niet door, zo mogelijk verschoven naar 2024. Programma

Dag 1 - 29 september 2023 Tijdens de cursus op werkplaats De Beersche Hoeve maak je kennis met het bedrijf en specifiek met zaadveredeling en - vermeerdering. We starten in het veld onder begeleiding van de veredelaar Edwin Nuijten. Selectie in het veld begint met goed waarnemen. Dit doen we in verschillende gewassen.

Dag 2 - 27 oktober 2023 Deze dag staat in het teken van aandacht voor de bodem waarbij verschillende functies van de bodem aan bod komen. Naast de fysische kwaliteit speelt het bodemleven een belangrijke rol. De bemesting is erop gericht het bodemleven te voeden waarna de voedingsstoffen beschikbaar komen voor de planten. Aan de hand van een zelf meegebrachte bodemkluit beoordelen we de bodemkwaliteit en staan stil bij verschillende maatregelen en stragieën die de bodem vruchtbaar en weerbaar maken.

Dag 3 - 17 november 2023 Deze dag komen zaadvermeerdering en productkwaliteit aan bod. Tijdens de rondgang op het bedrijf, begeleid door Teun Luijten, staan we stil bij de teelt, oogst, bewaring en schoning van het zaaizaden. Om productkwaliteit te ervaren, gaan we de smaak van verschillende rassen en herkomsten van rode bieten beoordelen. Dit aan de hand van een protocol voor smaak-beoordeling.

Dag 4 - 8 december 2023 De laatse dag komen onderwerpen als samenwerken, uitwisseling, energie, water en economie aan bod. De deelnemers werken met elkaar aan een eigen bedrijfsplan dat de verschillende facetten van kringlooplandbouw bij elkaar brengt. We sluiten af met korte presentaties door de deelnemers over hun bedrijfsplan en voornemens voor de toekomst.

Na aanmelding ontvang je het voledige programma.

Training Kringlooplandbouw De Beersche Hoeve

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door:

Met: