Workshop Strokenteelt op Kennisdag Bodem & Water

Printen nog geen beoordelingen
BioAcademy organiseert een workshop strokenteelt op de Kennisdag Bodem & Water, georganiseerd door Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord. Het afgelopen jaar ging deze kennisbijeenkomst vanuit het actieplan Bodem en Water helaas niet door vanwege het coronavirus en ook dit voorjaar was het nog te vroeg. Maar, geduld wordt beloond! We gaan er een mooie dag van maken met nieuwe inzichten, een gevarieerd programma en last but not least Prof. dr. Cees Veerman als keynote speaker. Een dag waarop we elkaar live kunnen ontmoeten in de Meerpaal in Dronten. 

Kringlooplandbouw is één van de thema's tijdens de Kennisdag 2022

We zijn ons er samen van bewust dat we moeten inzetten op een toekomstbestendige landbouw. Binnen de mogelijkheden die er zijn dragen we bij aan het milieu, waarin een duurzame voedselketen een belangrijke plek neemt. Met Kringlooplandbouw wordt volop geëxperimenteerd en de ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dat we zuinig moeten zijn op onze bodem is duidelijk. Maar hoe zorgen we in Flevoland voor een toekomstbestendige landbouw? Hoe borgen we de kwaliteit van de bodem in een tijd waarin het klimaat een minder stabiele factor is. Kringlooplandbouw is daarom een van de thema’s van de Kennisdag Bodem en Water. Bekijk hier het totale workshop programma van deze middag

Inspirerende workshops

Ook het vergroenen van het middelenpakket en strokenteelt komen aan bod. En ervaringen met de projecten Beter Benutten Stikstof en Groene draad in het klimaat worden gedeeld. Wat zijn kansrijke oplossingen voor de toekomst, welke maatregelen kunnen we nu al nemen? Net als voorgaande jaren kun je in gesprek gaan met collega’s en experts. Opgedane ervaringen, inzichten en vragen krijgen een podium tijdens de Kennisdag. De Kennisdag geeft je nieuwe inzichten en bruikbare handvatten voor het optimaliseren van de dagelijkse praktijk binnen de mogelijkheden van je eigen percelen.

Praktische informatie

Graag tot ziens op maandag 30 mei 2022!

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door het Actieplan Bodem en Water Flevoland, een samenwerking tussen Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord. We hanteren de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Hiervoor volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Workshop Strokenteelt op Kennisdag Bodem & Water

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: