Stichting Weerwoud

Croesestraat 70, 3522 AH Utrecht
Plan je route

“Gangbaar, biologisch of biodynamisch, wij willen iedereen de handvaten geven om ecosystemen te herstellen en te verrijken. Voor Stichting Weerwoud is agroforestry (landbouw met bomen, struiken en vaste planten) het systeem om dit doel te behalen. In samenwerking met agrariërs integreren ze agroforesty in hun bedrijfsvoering. Het herstelt en verrijkt het ecosysteem en de agrariër kan het in combinatie met andere teelten uitstekend in zijn voordeel gebruiken.”

Stichting Weerwoud heeft een eigen praktijk gedreven onderzoekslab van 1.4 hectare op Utopia Eiland in Almere. Hier experimenteren ze met 8 verschillende agroforestry systemen met de agrarische onderzoeksinstellingen, - opleidingen en vrijwilligers.