Zwarte Specht is een eigen ontwikkeld uniek landbouwconcept op biologische basis, dat vertrekt vanuit de bodem. Bij gangbaar bodembeheer geef je de plant te eten, bij natuurlijk bodembeheer geef je de bodem te eten met o.a. hoogwaardige compost en bemesting. Dat heeft als voordelen: vruchtbare bodem vol leven, gezondere en meer weerbare planten, betere wateropname en een hogere biodiversiteit. Daarnaast is het ook beter voor mens, dier en milieu. We hebben ervaringsbewijs in bloembollen, fruitteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenten.

Met het Zwarte Specht concept geven we de telers de mogelijkheid om de grond op een duurzame manier in topconditie te brengen, met als resultaat een hoge opbrengst, met kwalitatief goede producten die lang houdbaar zijn.

Je vindt ons op het veldplein op de BioVelddag. We nemen onze compost en korrels mee en vertellen je graag alles wat je wil weten over ons concept en de bio-elektronische metingen die we gebruiken om jouw bodem en haar noden in kaart te brengen.