De Bio Academy realiseert in het najaar van 2017 een platform wat mensen verbindt, kennis deelt, de kwaliteit bewaakt en borgt door verbinding. Een platform voor een verdere ontwikkeling van een succesvolle biologische sector!

De aanleiding om gezamenlijk stevig te investeren in de Bio Academy werd met de groei van de sector nog duidelijker. Bestaande leertrajecten zijn moeilijk vindbaar voor ondernemers en worden weinig uitgebreid. Ondernemers ervaren een groeiend tekort aan technische leertrajecten gericht op de biologische sector. Om in elke bedrijfsfase te groeien is behoefte aan voldoende én de juiste mensen op de juiste plek. En dit vraagt ook een betere afstemming op het aangeboden onderwijs en de behoefte in arbeid. Dat komt niet vanzelf. Interne training kan een oplossing zijn maar samenwerken en een bedrijfsoverstijgende ontwikkeling levert meer op. Vanuit deze gedachte is de Bio Academy ontstaan. Op de Biobeurs 2017 is de Bio Academy gelanceerd. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie.

De website van de Bio Academy is in het najaar van 2017 online.

Founding partners Bio Academy:
Nautilus, Groene Weg, Green Organics, Eosta, Wessanen, Agrifirm, Bioselect, Do-it, Reudink