Borgen van kwaliteit

Om de didactische kwaliteit binnen de BioAcademy te waarborgen en te bewaken is een kwaliteitssysteem opzet. De kwaliteitsgroep vervult hierin een sturende rol. Een klankbordgroep van enkele leden geeft jaarlijks reflectie.

De kwaliteitsgroep komt vier keer per jaar bijeen en een lid is maximaal vier jaar lid om roulatie te bevorderen. De kwaliteitsgroep werkt mee in de opzet van instrumenten van het kwaliteitssysteem. Zoals goede formats voor het digitale platform zodat op basis hiervan een goede zelfreflectie op kwaliteitsaspecten plaats vindt. In de loop van de tijd wordt het aanbod steeds verder uitgebouwd en vormt de kwaliteitsgroep ook een visie op een logisch samenhangend aanbod van de BioAcademy en reflecteert op behoeften en leemtes binnen de sector.

Leden Kwaliteitsgroep

Heeft u vragen of suggesties over of voor de Kwaliteitsgroep, neem contact op met coördinator Geertje Schlaman via geertje@bioacademy.nl