Privacyverklaring

Doeleinden

Uw niet openbare gegevens niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Toestemming

Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door Bio Academy. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.

Beveiliging

Uw gegevens die u via de website/applicatie hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Rechten

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Bio Academy te richten info@ bioacademy.nl. Bio Academy zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij Bio Academy aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (e-mail) aan Bio Academy melden. Bio Academy zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij Bio Academy hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Bio Academy uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Verdere gegevensverwerking

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website/applicatie. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website/applicatie zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies.

 

Cookies

Voor de optimale beleving van deze website van Bio Academy zijn cookies nodig! De cookies die wij gebruiken staan hieronder weergegeven.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat met de webpagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van drie soorten cookies: functionele-, analytics-, en social cookies.

Functionele cookies
Bio Academy maakt op haar websites gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Analytics cookies
Om de website zoveel mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen van de gebruikers, maakt Bio Academy gebruik van Google Analytics. Google Analytics analyseert en rapporteert over het gebruik van de website door onze bezoekers en plaatst daarvoor cookies. De door Google verzamelde informatie op bioacademy.nl mag zij niet gebruiken voor andere Google diensten. Desondanks kan het zijn dat Google de verzamelde informatie aan derden verschaft omdat zij daar op basis van wet en regelgeving verplicht toe verplicht is of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten. Hierop heeft Bio Academy geen invloed. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor privacy beginselen en zijn aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Social cookies
Om (delen van onze) webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of te delen (“sharen of tweeten”) kan gebruik gemaakt worden van sociale netwerkdiensten zoals onder meer Facebook, Google+ en Twitter. Voor een goede werking van de bekende buttons plaatsen deze sociale netwerkdiensten cookies. Op de verzameling van informatie via deze cookies heeft Bio Academy geen invloed. In de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerkdienst is terug te vinden hoe zij met uw gegevens en het plaatsen van cookies omgaan.

Op deze pagina kan gekozen worden welke cookies in of uit te schakelen. Let op: het weigeren of verwijderen van cookies kan gevolgen hebben voor de functionaliteit en het uiterlijk van de website.

Verder kunnen cookies in- en uitgeschakeld worden via uw browser. Meer informatie daarover kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Meer informatie over cookies in het algemeen is te verkrijgen via de consumentenbond.