De vier kernwaarden van biologische productie

Printen nog geen beoordelingen

In de biologische sector hanteren we een aantal basisprincipes. Dit zijn universele waarden die we overal op toepassen.  In deze module maak je kennis met deze basisprincipes. We proberen je handvatten te geven voor jouw werk én we willen je graag aan het denken zetten; hoe ga ik hiermee om, hoe gaan we in ons bedrijf met deze principes om.

Biologische producenten werken volgens duurzame principes. Dat de productie zonder chemische bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest en zonder genetische modificatie gebeurt weten de meeste mensen die kiezen voor biologisch. De sector denkt echter breder als het duurzaamheid betreft. Biologisch ontwikkelt zich door met ethische uitgangspunten, kernwaarden waar de producenten zich verantwoordelijk voor voelen.

Bekijk de video met Edith Lammerts van Bueren waarin ze uitlegt hoe deze basisprincipes werken.

Liever in tekst lezen: 

De kernwaarden van biologische productie helpen de sector tijdens de groei en ontwikkeling die doorgaat. Ze geven richting in het ontwikkelingsproces. Vier kernwaarden noteerde de internationale koepelorganisatie voor biologische producenten IFOAM:

In de volgende lessen werken we de vier principes verder uit. Over iedere kernwaarde is meer te zeggen en er zijn steekwoorden bij te geven die vertellen waar biologische producenten op kunnen letten in hun onderneming. Bij iedere kernwaarde kan je denken aan de manier waarop de primaire producent, de boer, omgaat met land, plant en dier. De keuzes daarbij zijn belang voor de biologische productie, maar ook verderop in de keten komen de kernwaarden steeds weer terug. Zo zullen de kernwaarden een rol spelen in het transport, de verwerking tot verkoopbare producten, de handel en het aanbod in de winkels en bij de behandeling van mensen en de beloning van alle deelnemers in de keten.

Biologisch leven verandert de manier van denken over producten. De vier kernwaarden van de biologische keten helpen bij het denken over de manier van productie. Het kan niet simpelweg zo zijn dat chemische middelen vervangen worden door biologische en alles verder gelijk blijft. Voor verantwoordelijke en volhoudbare productie zijn veranderingen over de hele breedte nodig ten opzichte van gangbare producten. Daarin geven de Ifoam-kernwaarden richting.

IFOAM

De internationale koepelorganisatie voor biologische productie IFOAM werd in 1972 opgericht. Ruim duizend biologische organisaties uit meer dan 130 landen sloten zich in de loop der jaren aan bij IFOAM. De naam staat voor International Federation of Organic Agriculture Movements. IFOAM groeide uit tot een denktank voor biologische ondernemingen. De organisatie wil de wereld bewust maken van het belang van biologische productie en duidelijk maken dat biologisch oplossingen biedt voor voedselzekerheid, klimaat en biodiversiteit.

Engelstalig filmpje met NL ondertiteling van IASS Potstdam over het belang van goede grond:

 

Websites:

Artikelen:

 

 

De vier kernwaarden van biologische productie

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: