Bio als er Bio opstaat

Printen nog geen beoordelingen

Het is alleen Bio als er Bio op staat" Dat klinkt mooi, maar wat staat er eigenlijk op verpakkingen? Er zijn in de biologische sector verschillende keurmerken met ieder hun eigen identiteit. Lees dit artikel waarin we uitleggen wat de verschillende keurmerken inhouden of bekijk deze video:

Het groene blaadje

Biologische producten zijn te herkennen aan het 'groene blaadje': het Europese keurmerk dat vanaf 1 juli 2012 op alle verpakte biologische voeding moet staan. Het 'groene blaadje' - dat overigens ook in zwart of wit afgedrukt mag worden - betekent dat het product voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie, en dat een strenge controle plaatsvindt door een onafhankelijke organisatie: Skal biocontrole. Het ‘groene blaadje’ is een ‘sterk merk’: het heeft een wettelijke grondslag, en de certificering (wie mag zijn producten biologisch noemen?), het toezicht en de handhaving zijn wettelijk geregeld.

EKO-keurmerk

Het 'groene blaadje' neemt de plaats in van het vertrouwde EKO-keurmerk. Dit keurmerk is nog steeds op Nederlandse verpakkingen te zien en is een herkenningsteken voor biologische producten van bedrijven die zich extra inspannen op duurzaamheidsgebied en op het principe ‘Sociaal en eerlijk’. Het is nu een privaat merk dat door de Stichting Ekokeurmerk wordt uitgegeven: https://www.eko-keurmerk.nl/ . Het EKO-keurmerk komt nu altijd naast het ‘groene blaadje’, nooit in de plaats van … Alleen met ook het ‘groene blaadje’ op een product is dit dus gegarandeerd biologisch.

Demeter-keurmerk

Het Demeter-keurmerk is het keurmerk voor de biologisch-dynamische (BD) landbouw. De BD-landbouw is gebaseerd op de idee dat alles met alles samenhangt: de levende bodem, de planten en hun vitaliteit, het vee dat naar zijn aard wordt gehouden, de natuurlijke omgeving, de mens zelf en de omringende cosmos. Voor de BD-landbouw gelden alle regels voor de biologische landbouw, maar hij voldoet daarbovenop aan eisen die nog strenger zijn dan voor de biologische landbouw. In 2016 was 7,2% van de biologische bedrijven een BD-bedrijf; zij werkten op 10,5% van de biologisch bewerkte grond. Het aantal BD-bedrijven groeit nog steeds. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting Demeter: http://www.stichtingdemeter.nl/ . Naast het demeter-keurmerk moet altijd ook het ‘groene blaadje’ op het product staan.

Fair trade

Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit kan zowel voor biologische als niet-biologische producten gelden. Een product kan dus zowel een biologisch als een fair trade keurmerk hebben. https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerlijke_handel

Beter leven keurmerk

Belangrijk is ook het Beter leven keurmerk. Dit biedt consumenten duidelijkheid over de kwaliteit van leven dat landbouwhuisdieren in de opeenvolgende stappen naar het product hebben gehad. Die kwaliteit wordt aangegeven met één, twee of drie sterren.

Het Beter Leven keurmerk is een ketenkeurmerk. Dit betekent dat alle bedrijven in de productieketen, van primair bedrijf tot retail/foodservice, moeten deelnemen aan het keurmerk. Om Beter Leven producten te kunnen ontvangen, verwerken en/of af te leveren dienen de leveranciers en afnemers van een bedrijf door de Stichting Beter Leven keurmerk te zijn goedgekeurd voor de bijbehorende Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren). https://beterleven.dierenbescherming.nl/

Biologische producten krijgen altijd drie sterren. Daarvoor is geen afzonderlijke certificering voor het Beter leven - keurmerk nodig: het certificaat ‘biologisch’ is genoeg. Wel moet het product bij de Stichting Beter Leven zijn aangemeld om het keurmerk te mogen dragen.

Met dank aan Marian Blom en Udo Theunis van Bionext

Korte informatie over veel keurmerken is te vinden op de website van MilieuCentraal

 

Bio als er Bio opstaat

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: