Biologisch telen met plantaardige bemesting

Printen nog geen beoordelingen

Een inspirerend verhaal over de worm, de ploeg en de koe...Akkerbouwer Joost van Strien van boerderij Zonnegoed in Ens, Flevoland, is veelvuldig omgeschakeld. Van gangbaar naar biologisch, naar biodynamisch en hij is gestart met onbereden teeltbedden, zaaien onder compost en experimenteerde met maaimeststoffen.

Daarna volgden intensieve omschakelprocessen naar niet kerende grondbewerking en vanaf 2020 naar volledig plantaardige bemesting. Ingrid Veeman van Biologisch Netwerk vraagt naar zijn ervaringen tot nu toe met vegan landbouw; “Ik wil niet meer afhankelijk zijn van dierlijke mest,” vertelt Joost. Hij verwacht dat een groeiend aandeel plantenteelt in onze menselijke consumptie belangrijk wordt bij de transitie van de landbouw. In 2021 schakelt hij door naar het BioCyclicVegan keurmerk.

Welke kennis doe je op:

In het webinar van januari 2021 vertelt hij over zijn boerderijpraktijk, hoe zijn bodembeheer zorgt voor klimaatbestendig én klimaatpostief telen, zijn motivatie om plantaardig te gaan bemesten en de invulling die dit krijgt in zijn vruchtwisseling en bedrijfseconomie.

Sprekers:

Biologisch telen met plantaardige bemesting

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: