Bekijk de boodschap van de minister voor de BioVelddag.

Printen nog geen beoordelingen

De boodschap van de minister is naar aanleiding van het aanbieden van een innovatie magazine. Een bundeling van de meeste innovatieve biologische boeren van 15 jaar Ekoland innovatieprijs. Minister Carola Schouten van landbouw ontving het eerste exemplaar van het magazine en gebruikte deze gelegenheid om met de organisatie en twee winnaars te spreken.

Lees HIER de Ekoland Innovatiemagazine online.

Als jurylid van de innovatieprijs was Geertje Schlaman aanwezig op het kantoor van de minister donderdag 30 september. Ook schoven Edith Lammerts van Bueren, voorzitter BioAcademy en directeur Jaco Burgers van biologisch akkerbouwbedrijf ERF en Tineke van den Berg van de Stadsboerderij Almere aan. Burgers en van den Berg wonnen de prijs een jaar en tien jaar geleden. Schouten sprak met beide ondernemers over innoveren in de biologische landbouw.

In het gesprek gaf Burgers aan dat met strokenteelt of de combinatie van natuur en bomen met landbouw de regelgeving en administratie wel eens gaan knellen. De regels voor de gecombineerde opgave of voor het toedienen van mest zijn afgestemd op monoculturen. Schouten had begrip voor het punt dat Burgers aandroeg. In haar ogen ontstaan er bij het opstellen van beleid vanuit het denken in oude systemen ‘onnatuurlijke scheidslijnen, waar je deze functies beter samen kunt zien’.

Brug

Van den Berg sloeg samen met haar gezin en medewerkers een brug tussen stad en platteland, tussen consumenten en agrarische producenten. „Wij zetten een levende landbouw neer, die veel te bieden heeft voor landschap, natuur, voedselproductie en maatschappij.” Schouten denkt dat er wat dit betreft een kantelpunt bereikt is, waarbij de landbouw veel breder gaat kijken naar wat de toekomst is.

Van den Berg omschrijft de biologische als de enige georganiseerde, toekomstbestendige bedrijfstak. Dat verdient in haar ogen meer ruimte. Hierop legt Schouten de vraag neer hoe de vraag naar biologische producten dan kan groeien. Ze vergelijkt de situatie van Nederland met die in Denemarken en Oostenrijk, waar biologisch een veel groter marktaandeel heeft. Zelf denkt ze dat de redenatie vanuit een eetcultuur daar aan bijdraagt. Denen en Oostenrijkers hebben daarom een voorkeur voor de biologische producten die passen bij hun eetpatroon en visie op de omgeving.

De biologische vertegenwoordigers denken dat de focus van goedkoop en efficiënt naar smaak en kwaliteit moet. Schlaman wijst naar het succes dat de Taskforce Biologisch had bij het in de supermarkten krijgen van biologische producten. „De ketenmanagers van de Taskforce gingen met alle partijen in gesprek en dat heeft verandering gebracht.”

Gezond

Lammerts van Bueren heeft zitting in de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. In een pas gepubliceerd rapport van deze raad staat gezondheid in drievoud centraal: planeet, consument en boer. Een supermarkt die zijn verantwoordelijk neemt en inkoopt vanuit de criteria 'gezondheid in drievoud', maakt andere keuzes, is haar overtuiging. Schouten verwacht dat ook educatie, liefst al vanaf de jongste jeugd, de vraag naar gezonde groenten gaat genereren. Zo verschuift voedsel van snel en goedkoop naar goed en gezond, ook voor de grote middengroep in de samenleving.

De minister dankte de bezoekers voor hun verhaal en ze zei dat ze het magazine met veel interesse gaat lezen. Het was de eerste keer dat er weer een fysieke overhandiging kon plaatsvinden, aldus Schouten. Ze zei dat ze erg blij is dat dit weer kan. Want, gaf ze aan: een gesprek met betrokken mensen aan tafel is een stuk prettiger dan via computerschermen.

Het Ekoland Innovatiemagazine kun je HIER online lezen

Tekst en foto: Jorg Tönjes

Bekijk de boodschap van de minister voor de BioVelddag.

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: