Crop rotation and Conservation Tillage (Engelstalig en Spaanstalig)

Printen nog geen beoordelingen

Online course (part of 6 modules in total) starts directly after pressing 'deelnemen'. Length 3.16 minutes.

Monocultures destabilize your yield and leach your soil out. Learn about the right choice of crop rotation and how to till the soil using conservation tillage practices.

Online cursus (onderdeel van 6 modules in totaal) start direct bij klikken op deelnemen. Lengte 3.16 minuten. Monoculturen destabiliseren uw opbrengst en putten de grond uit. Lees meer over de juiste keuze van vruchtwisseling en hoe u de grond bewerkt met behulp van conserverende grondbewerkingsmethoden.

Crop rotation and Conservation Tillage (Engelstalig en Spaanstalig)

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: