Grondige Aanpak Bodemplagen

Printen nog geen beoordelingen

Ritnaalden en andere bodemplagen zijn een steeds groter probleem voor akkerbouwers en bollentelers in zowel de biologische als gangbare akkerbouw. Daarom is het vierjarige PPS-onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen recent van start gegaan.

Onderzoeksinstellingen Wageningen University & Research (WUR), Vertify en IRS richten zich op de karakteristieken van de percelen waar deze bodemplagen voorkomen, de biologie van de bodemplagen én maatregelen om de plagen te beheersen. Dat gebeurt in nauw overleg met de praktijk. Het onderzoek richt zich op vier bodemplagen, namelijk ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten en duizendpoten.

Op de biovelddag gaan de onderzoekers in gesprek met de telers om praktijkervaringen te delen. Met welke bodemplagen heb je een probleem en wat wordt hier tegen gedaan. Wat voor ideeën leven er om deze problematiek aan te pakken? Van organische stof weten we dat dit het bodemleven kan verbeteren, maar ook de leefomstandigheden van bodemplagen. Afgelopen jaar waren met name ritnaalden in de biologische teelt van uien een probleem, maar na onderwerken en snel inzaaien van pompoenen leverde geen problemen op. In hoeverre kun je rekening houden met je bouwplan, aangezien een deel van deze bodemplagen sterk gelinkt zijn met het gebruik van grasland. Het delen van praktijkervaringen levert ideeen op die we weer mee kunnen nemen ihet project “Grondige Aanpak Bodemplagen”.

Meer info op de site

Grondige Aanpak Bodemplagen

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: