Presentatie kringlooplandbouw

Printen nog geen beoordelingen

Werk maken van kringloop­landbouw

De Nederlandse landbouw is efficiënt en innovatief. Deze grootschalige voedsel­productie heeft echter gevolgen voor de biodiversiteit, het klimaat en de kwaliteit van water, bodem en lucht. Kringlooplandbouw is een manier om de landbouw toekomstbestendig te maken. Veel agrariërs maken al stappen in die richting. In deze online gids lees je meer over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van boeren.

Meer lezen over dit thema

 

 

Presentatie kringlooplandbouw

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: