LBI: Lupine in mengteelt 2.0: zomer- en winterteelt met graan en oliezaden

nog geen beoordelingen
Printen

De teelt van peulvruchten voor humane consumptie staat in toenemende belangstelling in het kader van de eiwittransitie. In landbouwsystemen hebben vlinderbloemige gewassen eeuwenlang een centrale rol gehad, vanwege hun vermogen om stikstof te binden, de bodemkwaliteit te verbeteren, en efficiënt voedingsstoffen uit de bodem op te nemen.

Nieuwe kansen liggen daarbij in de toepassing van mengteelten. In het 3-jarige EIP project OMEGA bekijkt het LBI een aantal combinaties van peulvruchten, zowel in zomerteelten als in minder onderzochte winterteelt combinaties, met bijzondere eigenschappen voor de humane voeding: blauwe en witte lupine, naakte haver, en dederzaad (hutentut). Met deze teelt-combinaties willen we de mogelijkheden voor regionale ketenontwikkeling verbreden.

LBI: Lupine in mengteelt 2.0: zomer- en winterteelt met graan en oliezaden

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: