Presentatie: Groenbemesters keuze

Printen nog geen beoordelingen

Het nieuwe handboek is de opvolger van de brochure “Groenbemesters. Van Teelttechniek tot ziekten en plagen” uit 2003. Er was een brede behoefte om deze brochure te updaten. Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Naast bemesting, aaltjes en organische stof spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een belangrijke rol.

In het handboek worden 21 groenbemesters besproken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan mengsels en een aantal soorten die veel in mengsels worden gebruikt. Naast een beschrijving per groenbemestersoort zijn er factsheets opgenomen waarin een korte samenvatting wordt gegeven. Verder wordt ingegaan op de keuze van de juiste groenbemester, teeltaspecten, N-vanggewassen, bewerken en regelgeving.

Groenbemesterkeuze bij telen aardappel met gereduceerde grondbewerking Derk van Balen

Groenbemesterkeuze bij inzaai in een graanstoppel Wiepie Haagsma

 

Presentatie: Groenbemesters keuze

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: