Principle of Ecology

Printen nog geen beoordelingen

Voedselproductie speelt zich af binnen levende ecosystemen. De biologische landbouw streeft ernaar zich in te passen in natuurlijke kringlopen. Bij de kernwaarde Ecology van internationale biologische koepelorganisatie IFOAM draait het daarom.

Een belangrijk verschil tussen biologische landbouw en gangbare is dat biologische producenten zich sterk aanpassen aan de lokale omstandigheden, ecosystemen, cultuur en schaal. Biologisch produceren vraagt aanpassingen in de hele keten. De producenten houden rekening met de gezamenlijke leefomgeving, mens en natuur. Ze letten dus op landschap, klimaat, habitats, biodiversiteit, lucht en water.

De kracht van biologische productie zit in het versterken van ecologische systemen. Producenten gaan uit van hun natuurlijke plek in het ecosysteem. Ze houden hun gewassen en dieren in een omgeving die dichtbij de natuurlijke eigenheid van plant en dier staat.

Belangrijke kernwoorden bij ecologie zijn dus aanpassing en schaalgrootte. Bij de grondstoffenkeuze speelt de kringloopgedachte een grote rol. Hergebruik is de norm en grondstoffengebruik moet beperkt zijn tot het hoogstnoodzakelijke. De biologische producent gaat efficiënt om met grondstoffen en met energie.

Evenwicht

Bij een evenwichtig biologisch bedrijf hoort diversiteit. Hierin passen agrarisch natuurbeheer en behoud van agrobiodiversiteit. De biologische producent beschermt de omgeving tegen overbelasting. De kwaliteit van lucht en water blijft bewaard en natuur, landschap en biodiversiteit lijden niet onder de productie. Biologische producenten dragen bij aan de ecologie.

Een goed ecologisch evenwicht is de basis van een gezond systeem van voedselproductie. Organische middelen zijn toepasbaar in biologische productie, omdat ze passen in de natuurlijke kringloop.

Eenzijdige bouwplannen zijn kwetsbaar. Daarom kiezen biologische boeren voor een bedrijfsvoering met grote diversiteit aan gewassen en dieren. Het bedrijf moet passen in de omgeving. Een gezond bodemleven, schuilplaats en voedsel voor nuttige insecten en bijen, organische mest en afwisseling van gewassen dragen bij aan een weerbaar systeem, waarin chemische bestrijding en kunstmest achterwege kunnen blijven.

Principle of Ecology

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: