Robotic Weeding in Carrot with Ceres Horti Advice

Printen nog geen beoordelingen

Englisch Below. De ontwikkelingen in robotisering gaan snel en worden inmiddels al steeds meer ingezet in het veld. Voor de biologische teelt is er veel behoefte aan gerobotiseerd handwieden van onkruiden. Ook hier zijn steeds meer technieken beschikbaar voor de buitenteelt.

De technieken van onkruid verwijderen variëren van elektriciteit, laser tot mechanisch, daarbij zijn de mogelijkheden en capaciteiten per techniek verschillend. Op 4 en 5 juli organiseert de Biovelddag in samenwerking met Christoffel den Herder van adviesbureau Ceres Horti Advice een unieke velddemonstratie met maar liefst 5 verschillende wiedrobots. Hiervoor is speciaal en een veld met peen gezaaid waarin de verschillende robots aan het werk zullen gaan!

De robots die aanwezig zijn op de velddemonstratie zijn:

Deze middag zullen we tijdens de velddemonstratie de robots uitvoerig toelichten en naast elkaar in het veld laten wieden, met het doel de bezoekers zoveel mogelijk inzicht te geven van de technische capaciteiten van de robots.

----

Robotic solutions for the field are developing rapidly and are increasingly being utilized. The need for robotic solutions for weeding is especially great in organic systems. Techniques for weed include electric, laser and mechanical; the possibilities and capacities differ per technique.

On July 4th and 5th, the Dutch Organic Field Day will organize a field demo with 6 different weeding robots in collaboration with Christoffel den Herder from consultancy firm Ceres Horti Advice. A testfield with carrots has been sown specifically for this purpose, in which the various robots will get to work!

The robots taking part in the demo:

During the field demo, we will explain the robots in detail and have them weed side by side in the field, with the aim of giving visitors as much insight as possible into the technical capabilities of the robots. Interested in coming and taking a look? 

Robotic Weeding in Carrot with Ceres Horti Advice

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: