Veldexcursie strokenteelt

Printen nog geen beoordelingen

Als pionierend biologisch landbouwbedrijf met een maatschappelijke rol werkt ERF aan de landbouw van de toekomst. Sinds 2016 onderzoeken we op een grootschalig strokenteeltperceel van ruim 40 ha de optimale breedtes en gewascombinaties i.s.m. de WUR.

De inzichten die we hebben opgedaan, hebben we in 2020 verwerkt in een nieuw perceel van ruim 60 ha met stroken van 6 meter breedte en drip irrigatie. Op in totaal ruim 100 ha ervaren we in onze strokenteelten -vergeleken met onze percelen met monoculturen- minder ziektegevoeligheid, hogere en stabielere opbrengsten, meer biodiversiteit en meer werkplezier.

Beluister ook de podcast waarin Roy Michielsen en Dirk van de Weert vertellen over de ervaringen van ERF met strokenteelt.

Kringlooplandbouw Derk van Balen en Jaco Burgers

TIP!

Je kun de excursievelden ‘Strokenteelt’, ‘Robuuste aardappelrassen’ en ‘Akkerranden en plaagonderdrukking in biologische zaaiui’ alle drie op dezelfde dag bezoeken! De drie velden liggen op rijafstand van elkaar. Zorg wel dat je je voor alle drie de excursies hebt aangemeld!

Op de excursievelden vragen wij bezoekers de volgende richtlijnen te volgen:

Veldexcursie strokenteelt

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: