Succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking

Printen nog geen beoordelingen

Het aantal telers in Nederland die NKG toepast neemt langzaam toe. Inmiddels zijn er in alle regio's en op alle grondsoorten bedrijven die geen intensieve hoofdgrondbewerking meer toepassen. Dit vaak als basis voor conserverende of regeneratieve landbouw. Met de jaren ontstaan steeds nieuwe inzichten in een succesvolle uitvoering.

In een goed NKG systeem wordt het bodemleven zoveel mogelijk gestimuleerd. NKG heeft bewezen voordelen: Het zorgt voor meer bodemleven en een hoger organische stofgehalte. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op de toenemende bodemdruk van mechanisatie.

De cursus gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in akkerbouw en groenteteelt. Na de cursus weten de deelnemers wat wel en niet werkt bij NKG. De cursusinhoud:

  1. Toelichting op de basisprincipes
  2. De sleutelrol van groenbemesters
  3. Welke machines en strategieën voor bewerking werken goed
  4. Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG bedrijf

De cursus wordt georganiseerd door Naturim, inleider is Sander Bernaerts. De inleider heeft ruime ervaring met NKG in Nederland en adviseert over NKG op diverse grondsoorten. Daarnaast begeleidt Naturim verschillende studiegroepen NKG voor akkerbouw in Nederland. Voor meer informatie zie: www.naturim.nl of 06 81086041

Succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: