succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking - Zevenbergschen Hoek

Printen nog geen beoordelingen

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. NKG heeft bewezen voordelen: Het zorgt voor meer bodemleven en een hoger organische stofgehalte.

Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op een veranderend klimaat en toenemende bodemdruk van mechanisatie. De cursus gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in akkerbouw en tuinbouw. Na de cursus hebben deelnemers genoeg kennis om zelf te starten met NKG.

De cursusinhoud:

Praktische informatie:

De cursus is geschikt voor een brede groep telers. Er wordt aandacht geschonken aan uitvoering op diverse grondsoorten, zowel biologisch als gangbaar. Op 9 maart wordt er een gangbaar NKG akkerbouwbedrijf bezocht. In Lelystad wordt ook een bezoek gebracht aan een biologisch NKG bedrijf.

Voor meer informatie: www.naturim.nl I sander@naturim.nl 06 81086041 (Sander Bernaerts)

succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking - Zevenbergschen Hoek

Printen nog geen beoordelingen

Deze kennis wordt aangeboden door: