Het BioHuis is de vereniging van biologische boeren en boerinnen. Versterken, verbinden, inspireren en beschermen is ons credo. Daarbij ligt de nadruk op onze biologische markt, onze biologische regelgeving en onze biologische kennisontwikkeling.

Voorbeelden van onderwerpen zijn mestbeleid, dierenwelzijn, gebruik van biologisch voer, GGO, bodemvruchtbaarheid en alle andere zaken die de biologische sector bindt. Binnen het Biohuis kunnen biologische boeren en boerin met elkaar van gedachten wisselen en zich samen sterk maken voor de sector. In het Biohuis treffen we elkaar. In het diverse pallet van sectoren, regio’s en motivaties herkennen we de collega’s met passie voor het biologische boerenvak.

Via Bionext werken we samen met de andere schakels in de afzetketen, ook op het gebied van kennis, regelgeving en markt. Bionext speelt ook een belangrijke rol in de communicatie met consument en media. Biohuis draagt financieel bij aan Bionext en de medewerkers van Bionext doen veel uitvoerend werk voor Biohuis. Bionext wordt bestuurd door de boeren van Biohuis, de handel en verwerkers van BioNederland en de Biowinkelvereniging.