Land & Co

Costerweg 1D, 6702AA Wageningen
Plan je route

Land & Co werkt sinds 1997 aan verduurzaming van de landbouw, biologische landbouw, ruimtelijke ordening en professionele ontwikkeling van ondernemers in het (werk) veld. De waaier aan projecten is breed en veelkleurig, maar draait altijd om mens en aarde (landbouw, natuur, voeding, landelijk gebied, ondernemerschap, ontwikkeling).

Onze missie: mens en aarde wezenlijk verbinden Land & Co is een samenwerkingsverband van zelfstandige dienstverleners. Onze kracht ligt in vernieuwing van het platteland en versterking en verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering en ondernemerschap. Wij werken samen met gemeenten, landbouworganisaties, scholen, provincies, lokale samenwerkingsverbanden, landgoederen en landbouwbedrijven aan praktische resultaten.