Betrouwbaar bio: Toezicht in 2018

In Nederland groeit het areaal biologische landbouwgrond hard, zo blijkt uit het jaarverslag 2018 van BioAcademy partner SKAL.

Lees hier het jaarverslag van Skal.

"Hoe borgen wij een betrouwbaar biologisch product voor de consument? Deze vraag is de fundering van alle werkzaamheden van Skal Biocontrole. Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten op de markt wil brengen, valt onder de certificeringsplicht van Skal. Skal toetst vervolgens of de bedrijfsprocessen in lijn zijn met de wet-en regelgeving zoals die is vastgesteld binnen Europa. Om te kunnen toetsen of bedrijven zo zijn ingericht dat de biologische producten die zij verkopen voortkomen uit een betrouwbaar biologisch bedrijfsproces, hebben wij allerlei instrumenten ingezet in 2018. Onze inspecteurs hebben 6.568 inspecties uitgevoerd, onze certificatiemedewerkers hebben 4.646 productregistraties beoordeeld en onze specialisten toezicht hebben 963 onaangekondigde inspecties uitgezet en 274 meldingen verwerkt. Allemaal om bij te dragen aan een betrouwbaar biologisch product voor de consument. Want dat is waarom wij bestaan. "

In Nederland groeit het areaal biologische landbouwgrond hard, zo blijkt uit het jaarverslag 2018 van BioAcademy partner SKAL.

Lees hier het jaarverslag van Skal.

"Hoe borgen wij een betrouwbaar biologisch product voor de consument? Deze vraag is de fundering van alle werkzaamheden van Skal Biocontrole. Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten op de markt wil brengen, valt onder de certificeringsplicht van Skal. Skal toetst vervolgens of de bedrijfsprocessen in lijn zijn met de wet-en regelgeving zoals die is vastgesteld binnen Europa. Om te kunnen toetsen of bedrijven zo zijn ingericht dat de biologische producten die zij verkopen voortkomen uit een betrouwbaar biologisch bedrijfsproces, hebben wij allerlei instrumenten ingezet in 2018. Onze inspecteurs hebben 6.568 inspecties uitgevoerd, onze certificatiemedewerkers hebben 4.646 productregistraties beoordeeld en onze specialisten toezicht hebben 963 onaangekondigde inspecties uitgezet en 274 meldingen verwerkt. Allemaal om bij te dragen aan een betrouwbaar biologisch product voor de consument. Want dat is waarom wij bestaan. "