Bezoek praktijkperceel cursus NKG laat zien dat het waar is

Sander Bernaerts en Harm Westers geven op 13 februari de cursus Succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking. Volgens Bernaerts is het zelfs een leuke cursus voor iedereen die wel wil blijven ploegen. „Het geeft je inzicht in hoe de bodem werkt.”

„In de training stoppen we een kleine hoeveelheid theorie en vooral heel veel praktijk”, zegt Sander Bernaerts. „Zo leer je de grootste fouten te voorkomen. We beginnen met wat uitleg over de principes van ploegloos werken. Daarna kijken we preciezer naar machines en bewerkingen en naar de juiste keuzes bij groenbemesters. Het belangrijkste is dat we gaan kijken bij een praktijkperceel. Daar zetten we een schop in de grond. De cursisten kunnen dan zien dat het echt waar is.”

Hoewel telers die niet-kerend werken de grond zo min mogelijk zullen roeren, zetten ze wel met enige regelmaat de schop in de grond om te kijken wat de gevolgen voor het bodemprofiel zijn bij ploegloos werken. „Wat je eigenlijk doet is het bodemleven áanjagen’. Hoe langer je er mee bezig bent, hoe beter je gaat begrijpen hoe het werkt.”

Tien jaar ervaring

Bernaerts was in zijn periode bij DLV al bezig met de ontwikkeling van de methode. Hij ziet dat niet-kerend werken in Nederland de laatste tien jaar steeds meer terrein wint. Wie eenmaal om is, blijft de methode meestal voortzetten en doorontwikkelen, zo is zijn ervaring. „Toen we vijf jaar geleden begonnen met studiegroepen, waren de inzichten heel verschillend. Nu kruipen we steeds meer naar elkaar toe. Ik denk dat mensen die het verhaal gehoord hebben, zelfs als je wel ploegt, beter begrijpen hoe je de bodemleven beheert.”

NKG vraagt om extra kennis. Hoe pak je immers de teelt van rooivruchten of fijnzadige gewassen aan? Bernaerts: „ Het systeem kan prima werken bij alle grote akkerbouwgewassen mits je de juiste stappen zet.”

Deelnemers aan de trainingen van Bernaerts en Westers komen uit het hele land, hebben alle mogelijke grondsoorten op hun bedrijf en zijn akkerbouwer, tuinder, veehouder op gangbare en biologische bedrijven. Met hand-outs en persoonlijk advies geven de cursusleiders de deelnemers informatie die toegesneden is op de persoonlijke situatie van de teler.

Lees meer over de training op: https://bioacademy.nl/nl/aanbod/succesvol-toepasse...

Foto Naturim: Veldbezoek om de praktijk te tonen is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Sander Bernaerts en Harm Westers geven op 13 februari de cursus Succesvol toepassen van Niet Kerende Grondbewerking. Volgens Bernaerts is het zelfs een leuke cursus voor iedereen die wel wil blijven ploegen. „Het geeft je inzicht in hoe de bodem werkt.”

„In de training stoppen we een kleine hoeveelheid theorie en vooral heel veel praktijk”, zegt Sander Bernaerts. „Zo leer je de grootste fouten te voorkomen. We beginnen met wat uitleg over de principes van ploegloos werken. Daarna kijken we preciezer naar machines en bewerkingen en naar de juiste keuzes bij groenbemesters. Het belangrijkste is dat we gaan kijken bij een praktijkperceel. Daar zetten we een schop in de grond. De cursisten kunnen dan zien dat het echt waar is.”

Hoewel telers die niet-kerend werken de grond zo min mogelijk zullen roeren, zetten ze wel met enige regelmaat de schop in de grond om te kijken wat de gevolgen voor het bodemprofiel zijn bij ploegloos werken. „Wat je eigenlijk doet is het bodemleven áanjagen’. Hoe langer je er mee bezig bent, hoe beter je gaat begrijpen hoe het werkt.”

Tien jaar ervaring

Bernaerts was in zijn periode bij DLV al bezig met de ontwikkeling van de methode. Hij ziet dat niet-kerend werken in Nederland de laatste tien jaar steeds meer terrein wint. Wie eenmaal om is, blijft de methode meestal voortzetten en doorontwikkelen, zo is zijn ervaring. „Toen we vijf jaar geleden begonnen met studiegroepen, waren de inzichten heel verschillend. Nu kruipen we steeds meer naar elkaar toe. Ik denk dat mensen die het verhaal gehoord hebben, zelfs als je wel ploegt, beter begrijpen hoe je de bodemleven beheert.”

NKG vraagt om extra kennis. Hoe pak je immers de teelt van rooivruchten of fijnzadige gewassen aan? Bernaerts: „ Het systeem kan prima werken bij alle grote akkerbouwgewassen mits je de juiste stappen zet.”

Deelnemers aan de trainingen van Bernaerts en Westers komen uit het hele land, hebben alle mogelijke grondsoorten op hun bedrijf en zijn akkerbouwer, tuinder, veehouder op gangbare en biologische bedrijven. Met hand-outs en persoonlijk advies geven de cursusleiders de deelnemers informatie die toegesneden is op de persoonlijke situatie van de teler.

Lees meer over de training op: https://bioacademy.nl/nl/aanbod/succesvol-toepasse...

Foto Naturim: Veldbezoek om de praktijk te tonen is een belangrijk onderdeel van de cursus.