Stikstof in het bouwplan? Met vlinderbloemigen kan veel meer!

Op TopBodem schrijft Jorg, tevens BioAcademy-journalist, hoe de stikstofbehoefte van een hectare akkerbouwgewassen gedekt kan worden met de teelt van vlinderbloemige groenbemesters aangevuld met de ‘mest’ van 25 mensen. De workshop werd georganiseerd door BioAcademy partners Warmonderhof Opleidingen en Biologisch Netwerk, in samenwerking met SPNA Proefbedrijf Kollumerwaard en BakkerBio. In de workshop delen de betrokkenen dat er op basis van vlinderbloemigen al veel stikstof in het bouwplan te brengen is.

Ruud Hendriks, docent aan de biologische landbouwopleiding Warmonderhof liet zien dat het op dit moment in de bestaande landbouw nog de gewoonte is om slechts een marginale bijdrage aan de stikstofbehoefte uit stikstofbindende gewassen en groenbemesters te halen. Maar als we menselijke mest (humest) erbij gaan gebruiken én veel meer vlinderbloemige gewassen gaan telen, kan het in theorie mogelijk zijn om de stikstofbehoefte van alle Nederlandse akkerbouwbedrijven te dekken. Geert-Jan van der Burgt heeft met het project Planty Organic op proefbedrijf Kollumerwaard tien jaar ervaring opgedaan met het maximaliseren van stikstof uit vlinderbloemigen, zonder kunstmest en dierlijke meststoffen te gebruiken en ook geen bodemverbeteraars als compost. Dat bleek geen probleem voor bodemgebonden ziekten en hij heeft drie verschillende manieren uitgeprobeerd om vlinderbloemigen toe te passen in het bouwplan; als grasklaver/luzerne in het bouwplan, als vlinderbloemig hoofdgewas of als groenbemester tussen de teelten. Timing is daarbij wel essentieel. Biologisch teler Wridzer Bakker van BakkerBio en ook betrokken bij het Planty Organic-onderzoek liet zien hoe dat in de praktijk werkt. Het is ook belangrijk dat vlinderbloemigen niet verdrongen worden door andere soorten in een groenbemestingsmengsel en gebonden stikstof kan worden vastgehouden door combinaties in te zetten zodat het andere gewas dit op kan nemen. Ook pleit hij voor het bovenin de grond houden van de gewasresten of maaimeststof van vlinderbloemigen. Kennis die al beschikbaar was in oud lesmateriaal van docent Heidema aan de landbouwschool in Groningen. En heel waardevol bij het werken aan kringlooplandbouw. 

Lees het hele artikel op Topbodem.

Wil je zelf in de praktijk meer leren over het invullen van je stikstofbehoefte met plantaardige bemesting? Volg dan de workshop: "No Shit Food: workshop 100% plantaardige mest" op boerderij Zonnegoed van Joost van Strien op 2 maart 2022. Gebaseerd op de praktijkervaringen van Planty Organic, werkt Joost inmiddels enkele jaren met volledige plantaardige bemesting en sinds teeltseizoen 2021 met volledige biologische vegan teelt onder het merk No Shit Food met het Biocyclic Vegen Keurmerk.