Bioteam Agrifirm verbindt kennis en ondernemers

De biologische afdeling van coöperatie Agrifirm deelt zoveel mogelijk haar kennis met klanten. Volgens Arend Zeelenberg geeft het BioTeam kennis door over biologisch en legt het verbindingen tussen de ondernemers. „Wij kunnen faciliteren bij het vinden van kennis en connecties", zegt hij.

Zeelenberg zoekt de trefwoorden die goed passen bij de rol die Agrifirm in de biologische wereld kan spelen. Het eerste komt hij op de term ‘voelhorens’. Als grote coöperatie met veel leden en veel toeleveranciers en klanten komt een berg aan informatie samen in het BioTeam. De vijftien adviseurs daarvan leggen daarbij de verbanden tussen de sectoren, plantaardig en dierlijk, bekijken de vragen van veehouders en plantentelers en zien de nieuwe mogelijkheden voor advies en productontwikkeling.

Agrifirm onderzoekt zelf ook de biologische teelt en markt. „Onderzoeksresultaten en bevindingen worden gedeeld met het BioTeam. De collega’s in het veld zijn daarmee voor de leden adviseur en specialist. Zo geven we de kennis en het advies mee bij de producten en diensten aan de leden.”

Adviseurs uit het BioTeam van Agrifirm werken met biologische melkveehouders, geitenhouders, pluimveehouders, varkenshouders en akkerbouwers. Daar leggen de BioTeam-adviseurs verbanden als het de uitwisseling van mest en voer betreft en algemene kennis over biologisch ondernemen. Bij het vergaren van kennis werkt het team ook samen met studenten. „We hebben altijd stagiairs of groepen van de HAS die opdrachten doen bij ons. Ze leren bij ons, maar het is daarnaast verfrissend voor Agrifirm om met die jonge mensen te werken. Ik doe zelf nu een studie en merk dat het belangrijk is jezelf te ontwikkelen. Dat is volgens mij ook het mooie aan de BioAcademy.”

Digitaal leren

Een kennisplatform als de BioAcademy is voor Agrifirm een goede plaats om kennis te delen. Toen dit jaar door de coronapandemie kennisbijeenkomsten werden afgeblazen, koos Agrifirm voor het uitbrengen van een serie kennisvideo’s op de internetpagina van de BioAcademy. „Een bijeenkomst in de lente kon niet doorgaan en we maakten video’s over rustgewassen, risico’s van beregenen en een filmpje over hoe je schade van ritnaalden in biologische consumptieaardappelen kunt voorkomen. Onze specialisten bespreken in die video’s de kern van de boodschap die ze op de telersbijeenkomst hadden willen brengen.”

De corona versnelde de opmars van digitale kennisoverdracht voor Agrifirms biologische telers. Een hulpmiddel was de app. „Via WhatsApp kunnen onze adviseurs hun klanten van informatie voorzien. De telers lezen zo onder het werk actuele teeltadviezen op hun telefoon. Het blijkt heel efficiënt om zo informatie te verspreiden en toch blijft het persoonlijk. De telers krijgen alleen de informatie die past bij hun onderneming of hun gewassen.”

Bijeenkomsten

Dat bijeenkomsten niet doorgaan door de pandemie is zeker een hindernis voor Agrifirm. Zeelenberg zegt dat er andere oplossingen gezocht worden. Agrifirm organiseert ook altijd een bijeenkomst op de Biovelddag in Lelystad. De Biovelddag gaat helaas ook niet door. Het was anders een uitgelezen moment om met leden en klanten te praten over zaken als kringlooplandbouw, omschakelen en nieuwe ontwikkelingen in de biologische teelt, waarna de telers de middag konden gebruiken om de presentaties van de Biovelddag te bezoeken.

Zeelenberg zit in de beurscommissie van de BioBeurs. „Dat is ook voor ons een belangrijk moment voor kennisverspreiding via de workshops. We gaan er vanuit dat volgend jaar januari de BioBeurs wel doorgaat, maar wel met aanpassingen.”

De Agrifirm Jongerendag trekt ieder jaar zo’n duizend jonge, agrarische ondernemers. „Hier besteden we ook aandacht aan jonge ondernemers met interesse in biologisch. Bij de workshops hadden we een speciale route ‘de nieuwe weg’. Daarin presenteerde Jaco Burgers van ERF de strokenteelt en er was een trendwatcher die sprak over de consumentenontwikkelingen.”

Nieuwe connecties

Boeren die elkaar vinden in uitwisseling van voer en mest trekken vaak jaren samen op. Toch breken de verbanden ook regelmatig door verschil van inzicht of de richting waarin die bedrijven ontwikkelen. Zeelenberg merkt dat dan Agrifirm kan helpen bij het vinden van nieuwe connecties. „Een specialist in onze dierlijke hoek kan dan binnen het BioTeam vragen of iemand een plantaardige onderneming kent die wel mest kan gebruiken of voer kan leveren. Bij breuken kunnen wij nieuwe verbindingen faciliteren.”

Naast bestaande biologische ondernemers zoekt Agrifirm ook geïnteresseerde omschakelaars op. Nieuwkomers wachten vaak lang met definitief overstappen naar biologisch. Ze hebben advies nodig of twijfelen of ze de markt goed kunnen vinden. Voor de eigen leden is het BioTeam dan een aanspreekpunt en Zeelenberg geeft aan dat Agrifirm adviseurs inzet bij workshops en trainingen voor biologische omschakelaars, zoals in de akkerbouw en in de melkveehouderij.

Wie biologisch gaat werken komt in een andere wereld van toeleveranciers, agrarische ondernemers en afnemers terecht. „Soms zie je dat ondernemers al ‘rijp’ zijn voor biologisch maar nog twijfelen of lastig hun weg vinden. Dan kunnen wij advies geven”, zegt Zeelenberg.

Interview: Jorg Tönjes
Foto's: Arend Zeelenberg (r) op een bijeenkomst van de BioAcademy in Driebergen © Jorg Tönjes
Agrifirm op Biovelddag © Agrifirm

De biologische afdeling van coöperatie Agrifirm deelt zoveel mogelijk haar kennis met klanten. Volgens Arend Zeelenberg geeft het BioTeam kennis door over biologisch en legt het verbindingen tussen de ondernemers. „Wij kunnen faciliteren bij het vinden van kennis en connecties", zegt hij.

Zeelenberg zoekt de trefwoorden die goed passen bij de rol die Agrifirm in de biologische wereld kan spelen. Het eerste komt hij op de term ‘voelhorens’. Als grote coöperatie met veel leden en veel toeleveranciers en klanten komt een berg aan informatie samen in het BioTeam. De vijftien adviseurs daarvan leggen daarbij de verbanden tussen de sectoren, plantaardig en dierlijk, bekijken de vragen van veehouders en plantentelers en zien de nieuwe mogelijkheden voor advies en productontwikkeling.

Agrifirm onderzoekt zelf ook de biologische teelt en markt. „Onderzoeksresultaten en bevindingen worden gedeeld met het BioTeam. De collega’s in het veld zijn daarmee voor de leden adviseur en specialist. Zo geven we de kennis en het advies mee bij de producten en diensten aan de leden.”

Adviseurs uit het BioTeam van Agrifirm werken met biologische melkveehouders, geitenhouders, pluimveehouders, varkenshouders en akkerbouwers. Daar leggen de BioTeam-adviseurs verbanden als het de uitwisseling van mest en voer betreft en algemene kennis over biologisch ondernemen. Bij het vergaren van kennis werkt het team ook samen met studenten. „We hebben altijd stagiairs of groepen van de HAS die opdrachten doen bij ons. Ze leren bij ons, maar het is daarnaast verfrissend voor Agrifirm om met die jonge mensen te werken. Ik doe zelf nu een studie en merk dat het belangrijk is jezelf te ontwikkelen. Dat is volgens mij ook het mooie aan de BioAcademy.”

Digitaal leren

Een kennisplatform als de BioAcademy is voor Agrifirm een goede plaats om kennis te delen. Toen dit jaar door de coronapandemie kennisbijeenkomsten werden afgeblazen, koos Agrifirm voor het uitbrengen van een serie kennisvideo’s op de internetpagina van de BioAcademy. „Een bijeenkomst in de lente kon niet doorgaan en we maakten video’s over rustgewassen, risico’s van beregenen en een filmpje over hoe je schade van ritnaalden in biologische consumptieaardappelen kunt voorkomen. Onze specialisten bespreken in die video’s de kern van de boodschap die ze op de telersbijeenkomst hadden willen brengen.”

De corona versnelde de opmars van digitale kennisoverdracht voor Agrifirms biologische telers. Een hulpmiddel was de app. „Via WhatsApp kunnen onze adviseurs hun klanten van informatie voorzien. De telers lezen zo onder het werk actuele teeltadviezen op hun telefoon. Het blijkt heel efficiënt om zo informatie te verspreiden en toch blijft het persoonlijk. De telers krijgen alleen de informatie die past bij hun onderneming of hun gewassen.”

Bijeenkomsten

Dat bijeenkomsten niet doorgaan door de pandemie is zeker een hindernis voor Agrifirm. Zeelenberg zegt dat er andere oplossingen gezocht worden. Agrifirm organiseert ook altijd een bijeenkomst op de Biovelddag in Lelystad. De Biovelddag gaat helaas ook niet door. Het was anders een uitgelezen moment om met leden en klanten te praten over zaken als kringlooplandbouw, omschakelen en nieuwe ontwikkelingen in de biologische teelt, waarna de telers de middag konden gebruiken om de presentaties van de Biovelddag te bezoeken.

Zeelenberg zit in de beurscommissie van de BioBeurs. „Dat is ook voor ons een belangrijk moment voor kennisverspreiding via de workshops. We gaan er vanuit dat volgend jaar januari de BioBeurs wel doorgaat, maar wel met aanpassingen.”

De Agrifirm Jongerendag trekt ieder jaar zo’n duizend jonge, agrarische ondernemers. „Hier besteden we ook aandacht aan jonge ondernemers met interesse in biologisch. Bij de workshops hadden we een speciale route ‘de nieuwe weg’. Daarin presenteerde Jaco Burgers van ERF de strokenteelt en er was een trendwatcher die sprak over de consumentenontwikkelingen.”

Nieuwe connecties

Boeren die elkaar vinden in uitwisseling van voer en mest trekken vaak jaren samen op. Toch breken de verbanden ook regelmatig door verschil van inzicht of de richting waarin die bedrijven ontwikkelen. Zeelenberg merkt dat dan Agrifirm kan helpen bij het vinden van nieuwe connecties. „Een specialist in onze dierlijke hoek kan dan binnen het BioTeam vragen of iemand een plantaardige onderneming kent die wel mest kan gebruiken of voer kan leveren. Bij breuken kunnen wij nieuwe verbindingen faciliteren.”

Naast bestaande biologische ondernemers zoekt Agrifirm ook geïnteresseerde omschakelaars op. Nieuwkomers wachten vaak lang met definitief overstappen naar biologisch. Ze hebben advies nodig of twijfelen of ze de markt goed kunnen vinden. Voor de eigen leden is het BioTeam dan een aanspreekpunt en Zeelenberg geeft aan dat Agrifirm adviseurs inzet bij workshops en trainingen voor biologische omschakelaars, zoals in de akkerbouw en in de melkveehouderij.

Wie biologisch gaat werken komt in een andere wereld van toeleveranciers, agrarische ondernemers en afnemers terecht. „Soms zie je dat ondernemers al ‘rijp’ zijn voor biologisch maar nog twijfelen of lastig hun weg vinden. Dan kunnen wij advies geven”, zegt Zeelenberg.

Interview: Jorg Tönjes
Foto's: Arend Zeelenberg (r) op een bijeenkomst van de BioAcademy in Driebergen © Jorg Tönjes
Agrifirm op Biovelddag © Agrifirm