Boerentroonrede 13 januari: Vitale verbindingen vormgeven tussen stad en platteland

Krispijn van de Dries van het biodynamisch akkerbouwbedrijf BioRomeo spreekt dit jaar de boerentroonrede uit. Deze rede is inmiddels traditie, geïnitieerd vanuit de BioAcademy, en wordt nu voor de vierde keer uitgesproken. De rede is te volgen via het online platform van de Biokennisweek, dit jaar als afsluiting. Het wordt ingeleid door Edith Lammerts van Bueren, voorzitter van de BioAcademy.

De Boerentroonrede door Krispijn van den Dries op donderdag 13 januari van 17.30 - 18.00 uur:

Vitale verbindingen vormgeven tussen platteland en stad

Krispijn staat in een lange traditie van een boerenfamilie die z’n oorsprong heeft in Zeeland, maar uiteindelijk door de strenge selectie van de overheid kwam en mocht gaan boeren op de maagdelijke gronden van de Noordoostpolder in Ens. Krispijn zoekt niet alleen verbinding met z’n bodems en de biodiversiteit en het landschap, maar ook de sociale verbinding.

Al is BioRomeo - dat hij runt met Peter Keij en z’n vader Digni - niet nabij de stad gelegen, met zijn opvallende actie in 2012 toen hij aardappels uitstortte op de Dam in Amsterdam als protest tegen de import van goedkope aardappels door de supermarkten, zette de verbinding in gang met burgers die afzetgroepen wilden vormen. Krispijn ging daar gretig in mee, ook om biodynamisch voedsel toegankelijker te maken voor minder kapitaalkrachtige mensen. Krispijn ziet de schaalvergroting en de sterk export en inputafhankelijke landbouw als niet volhoudbaar en zoekt naar een veel sterkere verankering van de landbouw met de directe omgeving. Voor meer plezier, voor meer vitaliteit. Zijn verhaal is een sterk pleidooi voor verbinding op alle niveaus en voor het goed waarnemen van natuurlijke processen.

Koop je ticket via www.biokennisweek.nl en leer, naast de boerentroonrede, van meer dan 100 andere workshops die je ook na afloop nog terug kunt kijken.