De 1e woensdagavond van de maand = Bio Café!

Delphy en Van Tafel naar Kavel zijn samen het Bio Café gestart in Flevoland.

Het doel van het Bio Café is om biotelers de mogelijkheid te geven actuele teeltvragen bij ervaren adviseurs en collega telers neer te leggen en een gericht advies daarover te krijgen. Daarnaast is het doel biotelers elkaar te laten ontmoeten na afloop van het ‘spreekuur’.

Het Bio Café zal in het seizoen maandelijks op de eerste woensdagavond van de maand worden gehouden in De Huyskamer in Swifterbant. Alle biologische telers zijn welkom in het Bio Café om hun actuele teeltvragen bij de adviseurs neer te leggen die hier vervolgens een antwoord op zullen geven. Bovendien kunnen collega telers meedenken in de teeltvragen. Het gaat hierbij vooral om actuele vragen op het gebied van bijvoorbeeld teelt, bewaring, bodembewerking, ziekten en plagen, mechanisatie, actuele marktvragen vanuit de afzet enz.. De avond zal een strakke planning kennen: Niet meer dan één uur voor alle vragen en discussie daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten in het Café en gezamenlijk wat te drinken. Er zal ook inbreng mogelijk zijn van diverse relevante sectorpartijen om een bijdrage te verzorgen als de vragen binnen het uur behandeld zijn.

Achterliggend idee van het Bio Café is dat telers een antwoord kunnen krijgen op hun eigen actuele teeltvragen, maar dat ze bovendien ook vragen van collega’s horen die wellicht relevant zijn voor hun eigen bedrijf nu of in de toekomst. Zo kan een omschakelaar met een eerste biologisch gewas een collega omschakelaar horen met vragen over een heel ander gewas. Maar ook voor ervaren biologische telers is het interessant om zich aan te sluiten bij het Bio Café om actuele teeltvragen in het seizoen beantwoord te krijgen.

Kom kennis maken (en halen) in het Bio Café!

Delphy en Van Tafel naar Kavel zijn samen het Bio Café gestart in Flevoland.

Het doel van het Bio Café is om biotelers de mogelijkheid te geven actuele teeltvragen bij ervaren adviseurs en collega telers neer te leggen en een gericht advies daarover te krijgen. Daarnaast is het doel biotelers elkaar te laten ontmoeten na afloop van het ‘spreekuur’.

Het Bio Café zal in het seizoen maandelijks op de eerste woensdagavond van de maand worden gehouden in De Huyskamer in Swifterbant. Alle biologische telers zijn welkom in het Bio Café om hun actuele teeltvragen bij de adviseurs neer te leggen die hier vervolgens een antwoord op zullen geven. Bovendien kunnen collega telers meedenken in de teeltvragen. Het gaat hierbij vooral om actuele vragen op het gebied van bijvoorbeeld teelt, bewaring, bodembewerking, ziekten en plagen, mechanisatie, actuele marktvragen vanuit de afzet enz.. De avond zal een strakke planning kennen: Niet meer dan één uur voor alle vragen en discussie daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten in het Café en gezamenlijk wat te drinken. Er zal ook inbreng mogelijk zijn van diverse relevante sectorpartijen om een bijdrage te verzorgen als de vragen binnen het uur behandeld zijn.

Achterliggend idee van het Bio Café is dat telers een antwoord kunnen krijgen op hun eigen actuele teeltvragen, maar dat ze bovendien ook vragen van collega’s horen die wellicht relevant zijn voor hun eigen bedrijf nu of in de toekomst. Zo kan een omschakelaar met een eerste biologisch gewas een collega omschakelaar horen met vragen over een heel ander gewas. Maar ook voor ervaren biologische telers is het interessant om zich aan te sluiten bij het Bio Café om actuele teeltvragen in het seizoen beantwoord te krijgen.

Kom kennis maken (en halen) in het Bio Café!