Ekoland Innovatieprijs 2022 - Lieveldse Ekoboerderij Arink eerste genomineerde

Woensdag 12 januari 2022 om 18.15 uur worden de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs bekend gemaakt tijdens de Online Biokennisweek.

Liane Betting en John Arink werken op hun melkvee-en akkerbouwbedrijf in het Gelderse Lievelde ‘met de hectares die onder het bedrijf liggen’, zonder input van buitenaf. Veehouder John Arink en kaasmaakster Hermiene Makkink nemen de juryleden meteen mee voor een rondje over het erf, om alle onderdelen van de lokaal gesloten kringloop te zien.