Ekoland Innovatieprijs: De drie genomineerden zijn...

Systeeminnovaties, dat is wat de drie genomineerden voor de Ekoland Innovatieprijs 2024 met elkaar gemeen hebben. Ieder met hun eigen specialisatie. Belangrijk voor de landbouw van de toekomst en om van te leren!

De Ekoland Innovatieprijs is bedoeld om creatieve ontwikkelingen op biologisch (-dynamisch)e primaire landbouwbedrijven extra aan te moedigen. Van de tien bedrijven die waren aangemeld, heeft de jury drie genomineerden gekozen:


Foto's: Geertje Schlaman

Alle drie de bedrijven werken aan een verbinding met de maatschappij en met andere boeren. En ieder bedrijf heeft door goede teeltkennis een gat in de markt gevonden en zijn een inspiratie voor zowel biologische als reguliere bedrijven.

Melkveehouder Gerard Keurentjes

Een reeks vernieuwingen voerde hij door, vanuit het besef dat de aarde één groot ecosysteem is. In samenhang: Een voorjaarsafkalvende veestapel, vooral grasgevoerd met stripgrazen, antibioticavrij, vrouwelijke kalveren bij de koe, veel natuur en de introductie van agroforestry en voederhagen. Vele mensen hebben hem daarbij geïnspireerd. In het koolstofdenken, op het gebied van fytotherapie, naar maximaal weiden en ook inspireert Gerard weer andere boeren. Bijvoorbeeld in een samenwerking met Staatsbosbeheer, waardoor het jongvee in het nabijgelegen Kuinderbos kan grazen. Met zijn drie samenwerkingspartners ontving hij hiervoor in het najaar van '23 al de prijs voor het meest baanbrekende collectieve agroforestry-initiatief van Nederland. Waarna hij agroforestry ook op zijn eigen bedrijf toepaste. 

 

Tuinderij, zorgboerderij én winkel

Tuinders en BioAcademy partners Bart Pijnenburg en Daniëlla de Winter startten als boeren zonder land maar kregen het voor elkaar om met een innovatieve financieringsvorm Tuinderij de Es over te nemen. Investeerders zijn als 'portiehouders' via een stichting economisch eigenaar. In porties hebben zij het land gefinancierd en kunnen dit naar wens 'uitbetaald' krijgen in geld, ene winkeltegoed of een jaarlijks gezamenlijk portiehoudersdiner, waar de meeste investeerders voor kiezen. Bart en Daniëlla zijn juridisch eigenaar en konden het bedrijf ontwikkelen tot de prachtige plek die het nu is. Met een unieke ronde vormgeving, plantbedden in sierlijke slingers en een zorgtuinderij met een knusse huiskamer waar ouderen met een zorgvraag helpen koken of een handje bijsteken in de unieke tuin of in het heksenhuisje met een haardvuur. Een heerlijke ontmoetingsplek voor verbinding en geborgenheid. En tegelijkertijd met een goed verdienmodel om toekomstbestendig te zijn.   

Van teelt naar ketenintegratie en eigen afzet

Van buurjongens en bedrijfsopvolgers naar het gezamenlijk jaarrond leveren van uien aan de Europese Retail. Dit kregen Thijs Geerse en Wouter Snippe voor elkaar door hun ouderlijke bedrijven samen te voegen en optimaal gebruik te maken van elkaars sterke kanten. "Wouter is goed in de markt, ik houd meer van techniek en telen," aldus Thijs. Graag wilden de compagnons in de periode na 2010, toen de biomarkt groeide, meer regie pakken. Zelf sorteren en verpakken was de eerste stap naar het integreren van de hele keten in één bedrijfsstroom: teelt, verpakken en afleveren tot in de supermarkt. Inmiddels niet meer met alleen producten van hun eigen bedrijven maar ook van die van 40 collega's en de kennis van het veld komt eveneens bij de afnemers terecht, wat zeer wordt gewaardeerd. Ze hebben ook flink geinnoveerd in hun sorteer en verpakkingsbedrijf, bijvoorbeeld met condensdrogers, waardoor de uien bij de klanten op een lagere temperatuur kunnen worden afgeleverd. Ook is het dan belangrijk de klant te leren hoe ze met hun product moeten omgaan, zodat de langere houdbaarheid ook in de winkel vastgehouden wordt. En daarmee bij de klant.   

 

Lees meer over deze drie prachtige bedrijven in het Ekoland artikel uit het januari '24 nummer. Op de Biobeurs kun je op woensdagavond 17 januari van 18.15 tot 18.45 in een workshop op het hoofdpodium Limousin 1 meer horen over deze drie innovatieve bedrijven. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats en wordt bekend wie zich winnaar mag noemen van de Ekoland Innovatieprijs 2024! De prijs wordt gesponsord door Rabobank en door Kopersporen.