Huiberts Bloembollen wint Ekoland Innovatieprijs 2022

De Ekoland Innovatieprijs 2022 is op 12 januari tijdens de Biokennisweek in Den Bosch uitgereikt aan Huiberts Bloembollen van John en Johanna Huiberts uit Sint Maartensbrug. De bollentelers winnen deze prijs voor het meest innovatieve biologische agrarische bedrijf vanwege hun totaalaanpak met een heel nieuw, natuurlijk ecosysteem voor de bol. Huiberts Bloembollen toont daarmee dat een natuurvriendelijke bollenteelt goed mogelijk is en is een voorbeeld voor natuurgerichte sierteelt.

De vakjury beoordeelde 13 biologische bedrijven op de criteria innovatie, originaliteit en effectiviteit, algemene toepasbaarheid, maatschappelijke acceptatie en duurzaamheid. Juryleden Geertje Schlaman en Maria van Boxtel reikten de eerste prijs uit aan John en Johanna Huiberts van Huiberts Bloembollen. Want: John en Johanna Huiberts realiseren rondom de bollen een heel nieuw ecosysteem. Het natuurgerichte bollenteeltsysteem werkt uitstekend met innovatieve, zelf ontwikkelde machines, met eigen plantversterkers en compost en door de bollen te planten in een uitgekiend mengsel van groenbemesters. Dit geeft uitstekende bodemkwaliteit, gezonde bollen en veel akkervogels. Na jaren van flinke innovatie ook met een goed economisch resultaat. Huiberts Bloembollen toont daarmee dat een natuurvriendelijke bollenteelt goed mogelijk is en verdient navolging.

De tweede prijs van de Ekoland Innovatieprijs 2022 gaat naar het bedrijf dat de kringloop consequent sluit en een voorbeeld is voor melkveehouders in heel Nederland: Ekoboerderij Arink uit Lievelde. Want Ekoboerderij Arink kiest voor melkveehouderij van eigen grond, zonder input van buitenaf. Die consequente inzet op behoud van biodiversiteit en klimaat levert een goed economisch resultaat. Ook door de afzet in de regio, smaakvol eigen vlees als bijproduct van de melk, de prijswinnende witschimmel kaas en varkenshouderij voor restverwerking. Met een zeer lage mestgift en dus stikstofinput toch hoogwaardig produceren: Ekoboerderij Arink biedt een concreet voorbeeld van uitstekend werkende kringlooplandbouw.

De derde prijs van de Ekoland Innovatieprijs 2022 gaf de jury aan Landzicht Biologisch Groentenabonnement uit Strijen. Vanwege hun duidelijke keuze voor en krachtige verbinding met hun klanten via het leveren van biologisch-dynamische groentepakketten aan gezinnen in de regio. Deze helder volgehouden aanpak geeft een vitale bodem, grote biodiversiteit en een sterke verbinding met de klanten. En waardevol werk aan een grote groep mensen. De betrokken klanten maken al 25 jaar een uitstekend verdienmodel voor de boer en medewerkers mogelijk. Landzicht biedt hiermee een uitstekend voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen boer en burger.

De jury van de Ekoland Innovatieprijs 2022 bestaat uit Mirjam Hilgeman, Lex Kruit, Bart Fokkens, Maria van Boxtel, Geertje Schlaman en Kees van Veluw. De Ekoland Innovatieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, Kopersporen en uitgeverij Agrio.

Ontdek de inspirerende bedrijven van onze drie prijswinnaars!

De podcastserie Boerenverstand ging langs op de bedrijven van de winnaars van de 1e en 2e prijs. Luister naar hun drijfveren en belevenissen via Spotify of een ander podcastkanaal.

Kijk op het youtube-kanaal van BioAcademy voor korte filmpjes van 1e prijswinnaars: Huiberts Bloembollen, 2e prijswinnaar Ekoboerderij Arink en 3e prijswinnaar Landzicht Biologisch Groenteabonnement, gemaakt door Ekoland van mediabedrijf Agrio.

Foto: BioAcademy