Ilse Geijzendorffer: nu de tijd voor verduurzaming landbouw, voeding en gezondheid

Het Louis Bolk Instituut bestaat 45 jaar. Al die jaren bewijzen de gedreven medewerkers dat duurzame landbouw, voeding en gezondheid hand in hand kunnen gaan. Volgens directeur Ilse Geijzendorffer werd die verbinding nog nooit zo breed gevoeld als nu.

Louis Bolk Instituut is een erkende kennispartij als het zaken betreft rond circulaire en natuurinclusieve landbouw. Experts van het instituut dragen bij aan onderzoek naar het verband tussen gezonde grond en gezonde mens. „Wij zijn bezig met de geïntegreerde aanpak en doen dat samen met de praktijk, want dat is steeds meer de randvoorwaarde.” Kennis is volgens de LBI-directeur van het grootste belang om dat gezonde en volhoudbare oplossingen te komen. „Dat willen we toegankelijk maken. Dat loopt soms via het reguliere onderwijs en anders kunnen we vragen van ondernemers direct proberen te beantwoorden. Het heeft grote gevolgen als ondernemers biologisch gaan werken. Als zij naar hun dieren of gewassen kijken, komen de vragen. De vraag om kennis is één en het gevoel dat je dan echt een oplossing hebt is net zo relevant.” De BioAcademy kan bijdragen aan het kanaliseren van het onderling uitwisselen van kennis tussen ondernemers, denkt Geijzendorffer. „Er is al heel veel kennis beschikbaar bij de mensen in de praktijk zelf. Die kennis kan aangeboden worden in trainingen of in de opnames, in filmopnames en podcasts, die daarvan te maken zijn. Digitaal beschikbaar maken van kennis is een mooie manier van blijven gebruiken van eenmaal gemaakte lesstof.

Urgentie

Biologisch produceren heeft volgens Geijzendorffer een belangrijke rol in de toekomst. „De BioAcademy was een van de ondertekenaars van een manifest dat hierover gaat. Ik was heel blij dat we zo samen aangaven hoe belangrijk dit is. Een rapport over de biologische sector is op 3 november naar de Tweede Kamer gestuurd. We zouden een nationale kennisagenda kunnen maken voor de sectoren. Daar kan de BioAcademy een rol in hebben.” Het manifest werd dit voorjaar aan LNV aangeboden namens Bionext, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy, CLM en Delphy. Aansluitend op de Farm to Fork-strategie van de EU past volgens de aanbieders een groter budget voor onderzoek gericht op de biologische sector. De ambitie om meer dan 25 procent biologisch te gaan produceren vereist kennis. Bij het verlaten van oude paden, hoort volgens de LBI-directeur opbouw van kennis die past bij de nieuwe realiteit. Het oude paradigma van voedselexport uit Nederland en het ‘de wereld voeden’ vanuit ons land staat volgens Geijzendorffer ter discussie. „Het is knap dat sommige mensen daar zo aan vasthouden. Biologische landbouw kan hier verder verduurzamende stappen maken. Denk aan het model ‘soja importeren en vlees exporteren’. Hiervoor in de plaats heeft de biologische sector innovatie te doen.”

Eisen en prijzen

Bij het versterken van de biologische sector kan de overheid niet om de prijs van duurzaamheid heen, zegt Geijzendorffer: „We moeten iets met die prijzen doen. Schouten heeft gezegd ongezonde producten extra te willen belasten. Volgens mij staat het ieder land vrij om de eisen aan gezondheid en duurzaamheid hoger te stellen, hoewel dat soms een onmogelijk krachtenveld lijkt.” „Er is grote behoefte aan integratie van kennis op bedrijfsniveau. Er ontstaan regio’s met samen optrekkende boeren, die kringlopen maken, natuur beheren, die werken aan integratie van ruimtelijke en teeltkundige thema’s. Daarbovenop komt de hernieuwde interesse in de gezondheid van biologisch voedsel. Dáár kan het Louis Bolk Instituut samen met de BioAcademy en de boeren een rol spelen. Hoog op de lijst staat ‘Van een gezonde bodem naar een gezonde mens’. Dat is nu volop in beweging.”

Tekst: Jorg Tönjes
Foto Ilse: Herbert Wiggeman