Jan Groen: Biologisch bestaat alleen als de hele keten functioneert

Green Organics-directeur Jan Groen stond aan de wieg van de BioAcademy. Hij wil nieuwkomers in de biologische keten bewust maken van de regels en de principes van biologisch produceren. „De beweging moet elkaar aan de hand nemen en doorontwikkelen”, is zijn visie.

Als verbinding tussen telers en afnemers heeft Green Organics contact met een heel groot deel van de biologische keten. Directeur Jan Groen dacht er enkele jaren geleden over de Green Organics Academy op te richten, maar hij zag al snel in dat het beter was een bredere samenwerking op biokennisgebied te stichten. Ook Flevoland was daar onvoldoende groot voor. Zo kwam hij samen met de andere oprichters tot het landelijke kennisplatform de BioAcademy.

Als vicevoorzitter van de BioAcademy maakt Jan Groen zich hard voor algemene toegankelijkheid van kennis en regelgeving over biologische productie. „Ik ben zelf in het midden van de jaren 90 toegetreden tot de biologische sector. Aan de pioniers op de biologische markt hoefde je niet te vragen voor welke principes ze stonden. Het is vooral voor de nieuwkomers van belang de principes te leren, als ze zich op de biomarkt begeven.”

Jan Groen duidt met de principes op gezondheid, ecologie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Hij vergelijkt de kennis bij biologische producenten daarover met bijvoorbeeld de kennis die je nodig hebt om deel te nemen aan andere organisaties: „Toen wij actief werden op de veiling, kregen we een cursus over hoe alles daar werkt. Dergelijke trainingen kan je zelf in je bedrijf geven, maar deze initiatieven passen nog beter in een organisatie als de BioAcademy. De eigen commerciële kennis houd je voor jezelf, maar kennis die in het algemeen op de hele keten gericht is deel je in de BioAcademy.”

Door de coronacrisis gaan telersdagen en de Green Organics inspiratiedag niet door. Groen vindt dat jammer, want voor hem en de partners met wie hij handelt is het belangrijk tijdens die contactmomenten te praten over hoe tevreden iedereen is over elkaar. Het zijn momenten van terugkoppeling van eindafnemers naar telers en van afstemming voor telers richting eindafnemers. „Je kan boven de dagelijkse ‘business’ uitstijgen door de BioAcademy.” Groen hoopt dan ook dat na de corona de biologische beweging elkaar weer snel zal vinden en inspirerende bijeenkomsten gaat houden. Via de internetpagina van de BioAcademy zal hij dan ook deelnemers uitnodigen.

Stop uitputting

De coronacrisis is volgens Groen ook een leermoment voor producenten en consumenten. „De natuur roept de mensheid in zekere zin tot de orde. Stop met de wereld rondtrekken en alles uitputten! Internationaal zijn andere landen sneller met omschakelen naar biologisch. Nederland heeft een goede logistiek op dat gebied, maar in Duitsland is bijvoorbeeld de laatste jaren wel 60.000 hectare naar biologisch omgeschakeld en in Scandinavië wil alles richting biologisch.”

Toch ontstijgt biologisch in Nederland steeds meer de oude structuur met eigen producenten, winkels en consumenten. „Onze versafdelingen staan meer op scherp dan eerder. We leveren meer aan de retail, al gaan onze strategische partners van het eerste uur voor, die samen met ons de biologische supply chain altijd al netjes op orde hadden.”

Leiderschap

Met betrekking tot het BioAcademy aanbod nemen Green Organics-leveranciers deel aan de omschakelingscursussen en de doorschakelcursussen voor het Demeter-keurmerk. „Ik doe ook zelf mee aan de training Organic Business Leadership met Ronald van Marlen. We moeten het verhaal blijven vertellen. Zo lopen we voorop bij de doorontwikkeling van biologische productie”, zegt Groen.