Leren over strokenteelt: ERF wint EKOLAND Innovatieprijs 2020

BioAcademy partner Rabobank is sponsor van de jaarlijkse EKOLAND Innovatieprijs die wordt uitgereikt op de Biobeurs. Vanuit de Growing a better world together-strategie wil de Rabobank bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening. Biologische landbouw heeft veel aandacht voor mens, dier en natuur, en past goed in deze strategie.

In een interview met Omroep Flevoland vertelt Jaco Burgers blij te zijn met deze waardering voor de dingen die ERF in maar ook voor de biologische sector doet. Eén van de dingen is het kunnen aanbieden van de Masterclass Strokenteelt bij ERF op 2 september 2020 en de Innovatietraining Strokenteelt die van start gaat op 9 september 2020 en gericht is op telers die in seizoen 2021 willen starten met strokenteelt op het eigen bedrijf. In de cursus wordt alle nu beschikbare kennis met de cursisten gedeeld en krijgen de cursisten ondersteuning bij het opstellen van het eigen bouwplan en de eigen bedrijfsstrategie.

Kennisdeling met de hele landbouwsector

EKOLAND innovatieprijs koperschep

In een radio-interview met Omroep Flevoland licht ERF directeur Jaco Burgers toe waarop deze waardering zich richt. Al een aantal jaren is ERF bezig met strokenteelt op biologische wijze en - belangrijk voor de jury - de kennis en ervaring die daarin wordt opgedaan, wordt met de hele landbouwsector gedeeld.

Helpende insecten in het buurgewas

"ERF is begonnen met strokenteelt om een robuuster teeltsysteem te krijgen. Gewassen zijn minder vatbaar voor ziekten, plagen, droogte en wateroverlast en er wordt meer biodiversiteit gecreëerd, zowel ín de grond als boven de grond," vertelt Jaco. "Natuurlijk vijanden van ziektes kunnen een plekje vinden in het buurgewas en zijn er zo sneller bij als een ziekte uitbreekt en kunnen de plaagdieren bestrijden. Ook kunnen ze even 'vluchten', al je een strook aan het oogsten bent, om daarna weer snel terug te kunnen keren."

Alleen grotere bochtjes op de kopakker

"Het verwachte extra werk, wat je op voorhand vaak denkt, blijkt reuze mee te vallen," zo licht Jaco toe. "Alleen de bochtjes op de kopakker zijn wat groter. Vanaf het begin is het veld gemonitord door Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut, ERF bleef gewoon boeren," vertelt Jaco. Dit monitoren is belangrijk voor het opdoen van goede kennis die op veel manieren wordt gedeeld. Jaco geeft aan dat er bijvoorbeeld studieclubs worden uitgenodigd, informatie wordt gedeeld op websites en in nieuwsbrieven en dat het strokenteeltexperiment weer onderdeel is van een internationaal project, waardoor 130 onderzoekers uit heel Europa het perceel hebben kunnen bezoeken en bekijken.

Ook met twee gewassen kun je afwisselen

"Het perceel is op grote schaal, ruim 40 ha. aangelegd omdat het ook belangrijk is dat de gemiddelde akkerbouwer hiermee kan werken," benadrukt Jaco. "Maar ook boeren met kleinere kavels, zoals op de Veluwe, kunnen er goed mee uit de voeten. Afgelopen herfst en winter is er een cursus strokenteelt gegeven, waarbij deelnemers met de beschikbare kennis hun eigen strokenteelt-bouwplan hebben ontworpen. Eén van de oplossingen die effect heeft was ook om met 'gewaspaartjes' te werken, twee gewassen die naast elkaar staan en om en om afwisselen. Als dit mogelijk is op je perceel, is dat ook al een hele mooie stap," besluit Jaco.

Samen vertellen over innovaties

EKOLAND innovatieprijs alle winnaars

Naast vereerd met de waardering voor dit werk, zijn we als ERF ook blij met de mogelijkheden die het winnen van deze prijs biedt om onze ervaringen met Strokenteelt breder uit te dragen. Voorafgaand aan de prijsuitreiking, hebben we op de Biobeurs met de andere twee genomineerden, Horaholm en Voedselbos Ketelbroek, een workshop verzorgd om over onze innovaties te vertellen. In Akkerwijzer staat een mooie impressie van de daarin door ons gedeelde ervaringen alsook de ervaringen van de andere genomineerde akkerbouwer: Horaholm. Zij werken aan conserverende landbouw en maximale bodemgezondheid. Het is een eer om met dit bedrijf en het Innovatieve Voedselbos Ketelbroek het podium van deze prijsuitreiking te mogen hebben gedeeld.

Vanaf 9 september volgt in de herfst en winter van 2020 wederom een cursus Strokenteelt, voor akkerbouwers die in seizoen 2021 met strokenteelt op hun eigen bedrijf willen starten.

BioAcademy partner Rabobank is sponsor van de jaarlijkse EKOLAND Innovatieprijs die wordt uitgereikt op de Biobeurs. Vanuit de Growing a better world together-strategie wil de Rabobank bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening. Biologische landbouw heeft veel aandacht voor mens, dier en natuur, en past goed in deze strategie.

In een interview met Omroep Flevoland vertelt Jaco Burgers blij te zijn met deze waardering voor de dingen die ERF in maar ook voor de biologische sector doet. Eén van de dingen is het kunnen aanbieden van de Masterclass Strokenteelt bij ERF op 2 september 2020 en de Innovatietraining Strokenteelt die van start gaat op 9 september 2020 en gericht is op telers die in seizoen 2021 willen starten met strokenteelt op het eigen bedrijf. In de cursus wordt alle nu beschikbare kennis met de cursisten gedeeld en krijgen de cursisten ondersteuning bij het opstellen van het eigen bouwplan en de eigen bedrijfsstrategie.

Kennisdeling met de hele landbouwsector

EKOLAND innovatieprijs koperschep

In een radio-interview met Omroep Flevoland licht ERF directeur Jaco Burgers toe waarop deze waardering zich richt. Al een aantal jaren is ERF bezig met strokenteelt op biologische wijze en - belangrijk voor de jury - de kennis en ervaring die daarin wordt opgedaan, wordt met de hele landbouwsector gedeeld.

Helpende insecten in het buurgewas

"ERF is begonnen met strokenteelt om een robuuster teeltsysteem te krijgen. Gewassen zijn minder vatbaar voor ziekten, plagen, droogte en wateroverlast en er wordt meer biodiversiteit gecreëerd, zowel ín de grond als boven de grond," vertelt Jaco. "Natuurlijk vijanden van ziektes kunnen een plekje vinden in het buurgewas en zijn er zo sneller bij als een ziekte uitbreekt en kunnen de plaagdieren bestrijden. Ook kunnen ze even 'vluchten', al je een strook aan het oogsten bent, om daarna weer snel terug te kunnen keren."

Alleen grotere bochtjes op de kopakker

"Het verwachte extra werk, wat je op voorhand vaak denkt, blijkt reuze mee te vallen," zo licht Jaco toe. "Alleen de bochtjes op de kopakker zijn wat groter. Vanaf het begin is het veld gemonitord door Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut, ERF bleef gewoon boeren," vertelt Jaco. Dit monitoren is belangrijk voor het opdoen van goede kennis die op veel manieren wordt gedeeld. Jaco geeft aan dat er bijvoorbeeld studieclubs worden uitgenodigd, informatie wordt gedeeld op websites en in nieuwsbrieven en dat het strokenteeltexperiment weer onderdeel is van een internationaal project, waardoor 130 onderzoekers uit heel Europa het perceel hebben kunnen bezoeken en bekijken.

Ook met twee gewassen kun je afwisselen

"Het perceel is op grote schaal, ruim 40 ha. aangelegd omdat het ook belangrijk is dat de gemiddelde akkerbouwer hiermee kan werken," benadrukt Jaco. "Maar ook boeren met kleinere kavels, zoals op de Veluwe, kunnen er goed mee uit de voeten. Afgelopen herfst en winter is er een cursus strokenteelt gegeven, waarbij deelnemers met de beschikbare kennis hun eigen strokenteelt-bouwplan hebben ontworpen. Eén van de oplossingen die effect heeft was ook om met 'gewaspaartjes' te werken, twee gewassen die naast elkaar staan en om en om afwisselen. Als dit mogelijk is op je perceel, is dat ook al een hele mooie stap," besluit Jaco.

Samen vertellen over innovaties

EKOLAND innovatieprijs alle winnaars

Naast vereerd met de waardering voor dit werk, zijn we als ERF ook blij met de mogelijkheden die het winnen van deze prijs biedt om onze ervaringen met Strokenteelt breder uit te dragen. Voorafgaand aan de prijsuitreiking, hebben we op de Biobeurs met de andere twee genomineerden, Horaholm en Voedselbos Ketelbroek, een workshop verzorgd om over onze innovaties te vertellen. In Akkerwijzer staat een mooie impressie van de daarin door ons gedeelde ervaringen alsook de ervaringen van de andere genomineerde akkerbouwer: Horaholm. Zij werken aan conserverende landbouw en maximale bodemgezondheid. Het is een eer om met dit bedrijf en het Innovatieve Voedselbos Ketelbroek het podium van deze prijsuitreiking te mogen hebben gedeeld.

Vanaf 9 september volgt in de herfst en winter van 2020 wederom een cursus Strokenteelt, voor akkerbouwers die in seizoen 2021 met strokenteelt op hun eigen bedrijf willen starten.