Minister Adema lanceert actieplan: € 26 miljoen overheidssteun biologische productie en consumptie

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag het actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ aan de Tweede Kamer overhandigd, met daarin de ambitie van 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Ofwel een groei van 80.000 naar zo’n 300.000 hectare biologisch landbouwareaal. Om dat te realiseren gaat LNV samenwerken met de sector en ketenpartijen zodat de biologische productie en consumptie zal toenemen. De groei van biologisch is onderdeel van een versnelling naar een duurzamere voedselproductie. Haalbaar, volgens Bionext, echter alleen als iedereen - overheid, keten én consument - voor biologisch gaat. Voor de opstart van het actieplan is in 2023 en in 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds.

>> Lees hier het actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie <<

Biologische landbouw speelt een belangirjke rol in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Om die reden stuurt het actieplan aan op versnelling van de groei van het biologische landbouwareaal van 4% (in 2021) naar 15% in 2030. Dat betekent een groei van ongeveer 80.000 hectare nu, naar zo'n 300.000 hectare in 2030. Die groei zal voornamelijk worden gemaakt in de melkveehouderij en akkerbouw, sectoren met veel areaal. 

Het actieplan is niet alleen gericht op groei van het biologisch landbouwareaal, maar op de hele keten. Naast boeren, spelen ook handel, toeleveranciers en supermarkten en kennisinstellingen een grote rol. LNV gaat samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om de biologische productie en consumptie te stimuleren onder andere door een consumentencampagne, marktontwikkeling, verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en meer kennis en innovatie. Hiervoor is komend jaar en in 2024 € 26 miljoen beschikbaar gesteld uit het transitiefonds.

Op 19 december heeft Michaël Wilde, directeur Bionext, het actieplan van Minister Adema in ontvangst genomen.

“De sector is ontzettend blij met de komst van dit actieplan. We kijken enorm uit om in samenwerking met LNV, provincies, maatschappelijke organisaties en marktpartijen de groei binnen de sector te realiseren en te bouwen aan een schoner, groener en eerlijker voedsel- en landbouwsysteem. Nederland zal een flinke inhaalslag moeten maken met het huidige landbouwareaal van 4%, maar 15% is absoluut haalbaar mits er wel fors wordt ingezet op de benodigde marktontwikkeling. De rol van de markt is echt cruciaal.
In tegenstelling tot veel andere Europese landen heeft de biologische sector in Nederland lange tijd weinig tot geen financiële overheidssteun ontvangen. Toch staat er een sterke, verbonden en innovatieve biologische keten gedreven door onze leidende principes van Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid. Dankzij de vele koplopers en kartrekkers die jarenlang veel energie, tijd en geld geïnvesteerd, zijn wij als sector nu klaar voor deze stap” aldus Michaël Wilde.

Het actieplan is een invulling van de Europese Green Deal, die gemiddeld 25% biologisch landbouwareaal in 2030 beoogt.

Beeld: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Groepsfoto: Roosmarijn Saat, Jan Groen, Michaël Wilde en Douwe Monsma ontvingen 19 december 2022 het actieplan 'Groei biologische productie en consumptie' uit handen van minister Piet Adema (midden).
Foto: Ministerie LNV.

Bron artikel: Bionext