Ministerie van LNV presenteert Kennisagenda voor groei naar biologische landbouw

Op 11 oktober jl. is de LNV kennisagenda Biologische productie en consumptie tijdens een feestelijke bijeenkomst aangeboden aan de Secretaris-Generaal en Directeur-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Verschillende partijen, waaronder BioAcademy, hebben in de afgelopen periode bijgedragen aan de totstandkoming ervan.

Manon Mulder en Annet Zweep van de Directie Strategie, Kennis en Innovatie van het Ministerie van LNV hebben in de afgelopen periode met de ondertekenaars van het Manifest Biologische Landbouw geïnventariseerd welke onderzoeksvragen beantwoord moeten worden om de komende jaren de overgang naar en afzet van biologische producten te vergroten en zo bij te kunnen dragen aan de ambitie om de biologische productie te laten groeien naar 15% van het landbouwareaal in 2030. Naast het overhandigen van de kennisagenda, was er op de bijeenkomst aandacht voor de presentatie van de aanpak voor de uitvoering ervan. 

De kennisagenda vloeit voort uit het eerder door LNV gepresenteerde Actieplan Biologische Landbouw en geeft een eerste overzicht van de benodigde inzet op kennisontwikkeling en -verspreiding om opvolging te kunnen geven aan het plan. De manifestondertekenaars, Louis Bolk Instituut, de WUR, BioAcademy, Delphy, CLM en Bionext, hebben hier input voor gegeven. In de agenda wordt ingegaan op kennisvragen gericht op zowel plantaardige als dierlijke productie maar ook bijvoorbeeld op omschakeling naar biologische landbouw en het verdienmodel dat daarbij hoort.  

Vanaf het moment van de presentatie is de kennisagenda online te bekijken op de site van de Rijksoverheid