Nieuws: Geen biologisch EU-logo voor onverdoofde slacht

De biologische landbouw staat ervoor dat het lijden van dieren tot een minimum beperkt blijft en dat een hoog dierenwelzijn nagestreefd wordt. Dit principe is uitgewerkt in heldere eisen voor meer stalruimte, een buitenuitloop, biologische voeding en antibiotica alleen als de dieren ziek zijn. Maar voor het slachten zijn geen regels afgesproken.

Dat betekent dat biologisch gehouden dieren op dezelfde wijze worden geslacht als gangbare dieren en dat ook onbedwelmd slachten mogelijk is voor biologische dieren. Een Franse organisatie voor verbetering van het dierenwelzijn (OABA) en de Franse vereniging van biologische boeren (FNAB) vonden dat onbedwelmd slachten tot meer dierenleed leidde en dat dat niet verenigbaar is met de biologische productiewijze. De rechter heeft een uitspraak hierover gevraagd aan het Europese Hof van Justitie. Deze heeft een prejudiciële beslissing genomen en geeft de klagers gelijk. Het biologisch EU-logo mag niet geplaatst worden op vlees van dieren die zonder verdoving zijn geslacht. Deze uitspraak is in lijn met het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde dat stelt dat het risico op aantasten van dierenwelzijn groter is bij onbedwelmd dan bij bedwelmd slachten.

De biologische landbouw staat ervoor dat het lijden van dieren tot een minimum beperkt blijft en dat een hoog dierenwelzijn nagestreefd wordt. Dit principe is uitgewerkt in heldere eisen voor meer stalruimte, een buitenuitloop, biologische voeding en antibiotica alleen als de dieren ziek zijn. Maar voor het slachten zijn geen regels afgesproken.

Dat betekent dat biologisch gehouden dieren op dezelfde wijze worden geslacht als gangbare dieren en dat ook onbedwelmd slachten mogelijk is voor biologische dieren. Een Franse organisatie voor verbetering van het dierenwelzijn (OABA) en de Franse vereniging van biologische boeren (FNAB) vonden dat onbedwelmd slachten tot meer dierenleed leidde en dat dat niet verenigbaar is met de biologische productiewijze. De rechter heeft een uitspraak hierover gevraagd aan het Europese Hof van Justitie. Deze heeft een prejudiciële beslissing genomen en geeft de klagers gelijk. Het biologisch EU-logo mag niet geplaatst worden op vlees van dieren die zonder verdoving zijn geslacht. Deze uitspraak is in lijn met het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde dat stelt dat het risico op aantasten van dierenwelzijn groter is bij onbedwelmd dan bij bedwelmd slachten.