NZ27 symposium Biologische Landbouw in 2050: Raak consumenten in het hart

Door sociaal te verbinden gaat biologisch groeien. Deze spiegel hielden sprekers Cees Veerman en Martien Lankester op 15 juni jl. de bezoekers van het NZ27 symposium in Zeewolde voor. Het bestuur van NZ27 was benieuwd hoe de biologische landbouw er in 2050 uit gaat zien en ze nodigde ruim 60 mensen uit de sector uit -waaronder veel BioAcademy partners- om over oplossingsrichtingen te praten. Een sterke samenwerking met de consument is daarin de rode draad.

Centraal digitaal verkoopplatform

‘Biologische Landbouw is heel mooi maar niet gemakkelijk,’ gaf Veerman aan. Zo ziet hij belangrijke uitdagingen op het gebied van vernieuwing, het arbeidsvraagstuk, (gewas)technologie, inputs en afzet waarin biologisch haar onderliggende waardes waar moet gaan maken. ‘Het kan niet allemaal in één keer maar moet indruppelen,’ aldus Veerman die coöperatieve samenwerking en een digitaal verkoopplatform als interessante mogelijkheden noemt om biologisch te laten groeien en onder de grip uit te komen die de supermarkten nu op consumenten hebben. Hij roept de Retail en ook de banken op om hun verantwoordelijkheid te nemen in de transitie van de landbouw. ‘In een periode als dit moeten er geen taboes zijn en moeten we boeren helpen veranderen en openstaan voor samenwerking tussen biologisch en gangbaar."

Sociale samenwerking in de voedselketen 

Spreker Martien Lankester van Avalon Foundation ziet de toegevoegde waarde van biologisch graag geborgd in het biologische keurmerk. ‘In ons certificeringssysteem zien we wel de regels maar niet de waarden,’ Juist de duurzame boer kan de dokter van de toekomst zijn, niet alleen voor de gezondheid van mensen maar ook voor een gezond voedselsysteem voor boer en planeet. Een eerlijk geprijsde, sociale samenwerking in de voedselketen zoals bij ‘Herenboeren’ verbindt de consument met de voedselproductie. Bijvoorbeeld door land of producten te kopen voor en van boeren in de eigen regio. Dit kunnen bloeiende bio regio’s worden die verhalen over waarden als biodiversiteit, diervriendelijkheid en gezondheid uitdragen en andere boeren inspireren stappen te zetten naar toekomstbestendige landbouw.

Niet meer regels 

Bionext-directeur Michaël Wilde, korte keten-ondernemer Gerjan Snippe en vegan-teler Joost van Strien, gingen specifieker met de bezoekers in gesprek over het onderscheidend vermogen van biologisch en mogelijkheden om de vraag en het aanbod in balans te laten groeien. Allen zijn het erover eens dat biologisch zich meer moet gaan onderscheiden op de belangrijke maatschappelijke thema’s en dit sterker moet communiceren. De aanwezigen willen wél voorkomen dat er meer regels komen, al zouden prestaties op bijvoorbeeld biodiversiteitsontwikkeling en gezondheid misschien met KPI’s gemeten moeten worden en kan het Ministerie van Volksgezondheid daar wellicht bij betrokken worden. Kortom, veel om nog over door te praten en NZ27 heeft de bezoekers uitgenodigd daarvoor terug te komen inclusief een maaltijd van eigen producten in hun inspiratiecentrum De Beleving. NZ27 directeur Douwe Monsma en voorzitter Jules van der Weerd kijken uitermate tevreden terug op een inspirerende 25-jarige jubileumviering van hun biologische landbouwbedrijf en zien uit naar de vervolggesprekken.

Cees Veerman in gesprek met boer Tom Saat.

Verdiepend gesprek over diversiteit in de afzetketen.

Foto's: Dick Boschloo

Tekst: Ingrid Veeman