Persbericht: Handboek groenbemesters gepubliceerd

WUR Open Teelten heeft op 1 augustus het Handboek groenbemesters online gezet. Vijftien jaar geleden waren vragen over bemesting en aaltjes actueel, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol. Het woord groenbemester is in de huidig landbouwsystemen dan ook veel te beperkt. Groenbemesters zijn immers veel meer dan bemesters alleen. Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem, maar soms worden er ook te veel wonderen verwacht. Voor dit handboek zijn de belangrijkste bekende feiten verzameld.

Deze bundeling van kennis werd gerealiseerd met behulp van middelen uit het WURKS-programma van het ministerie van LNV met financiering vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort NoordHollandNoord). Zo kunnen niet alleen studenten en docenten de noodzakelijke informatie vinden, maar ook telers en adviseurs. Het handboek is zowel digitaal beschikbaar als te bestellen bij handboek.groenbemesters@wur.nl.

Lees meer over groenbemesters

WUR Open Teelten heeft op 1 augustus het Handboek groenbemesters online gezet. Vijftien jaar geleden waren vragen over bemesting en aaltjes actueel, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol. Het woord groenbemester is in de huidig landbouwsystemen dan ook veel te beperkt. Groenbemesters zijn immers veel meer dan bemesters alleen. Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem, maar soms worden er ook te veel wonderen verwacht. Voor dit handboek zijn de belangrijkste bekende feiten verzameld.

Deze bundeling van kennis werd gerealiseerd met behulp van middelen uit het WURKS-programma van het ministerie van LNV met financiering vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort NoordHollandNoord). Zo kunnen niet alleen studenten en docenten de noodzakelijke informatie vinden, maar ook telers en adviseurs. Het handboek is zowel digitaal beschikbaar als te bestellen bij handboek.groenbemesters@wur.nl.

Lees meer over groenbemesters