Persbericht: Wijzigingen regels mestgebruik

Per 1 januari 2020 gelden enige wijzigingen in de regels voor het gebruik van mest. Deze hebben ook gevolgen voor biologische bedrijven. De wijzigingen betreffen de toepassing van de fosfaatgebruiksnorm (de stikstofgebruiksnorm, max. 170 kg/ha uit dierlijke mest, verandert niet).

Kort samengevat:

 • De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog (d.i. de standaard fosfaatgebruiksnorm) gaat omlaag naar
 • Op grasland: 75 kg/ha

  Op bouwland: 40 kg/ha

  Dit geldt voor P uit alle mestsoorten (A-meststoffen en B-meststoffen) opgeteld.

 • U mag echter 5 kg/ha P extra uitrijden mits u mest gebruikt die zorgt voor meer organische stof inde grond en u minstens 20 (van de 75 resp. 40) kg. P/ha haalt uit strorijke vaste mest (niet van varkens), de dikke fractie van rundveemest, champost, GFT- of groencompost.
 • Bio-boeren mogen 10 kg/ha P extra uitrijden onder dezelfde voorwaarden (en daarbij ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken).
 • Voor grasland en bouwland met een lagere fosfaattoestand (PAL-waarde) geldt een hogere fosfaatgebruiksnorm. Hiervoor gelden nu vier klassen: Ruim, Neutraal, Laag en Arm. U mag deze hogere norm alleen toepassen op basis van een analyserapport door een geaccrediteerd laboratorium, waarin de klasse wordt bepaald. Hiervoor geldt een bemonsteringsprotocol van RVO.
 • Het gebruik van deze extra P moet wel worden gemeld aan RVO.

  Voor alle informatie zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/veranderingen-2020

  Per 1 januari 2020 gelden enige wijzigingen in de regels voor het gebruik van mest. Deze hebben ook gevolgen voor biologische bedrijven. De wijzigingen betreffen de toepassing van de fosfaatgebruiksnorm (de stikstofgebruiksnorm, max. 170 kg/ha uit dierlijke mest, verandert niet).

  Kort samengevat:

 • De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog (d.i. de standaard fosfaatgebruiksnorm) gaat omlaag naar
 • Op grasland: 75 kg/ha

  Op bouwland: 40 kg/ha

  Dit geldt voor P uit alle mestsoorten (A-meststoffen en B-meststoffen) opgeteld.

 • U mag echter 5 kg/ha P extra uitrijden mits u mest gebruikt die zorgt voor meer organische stof inde grond en u minstens 20 (van de 75 resp. 40) kg. P/ha haalt uit strorijke vaste mest (niet van varkens), de dikke fractie van rundveemest, champost, GFT- of groencompost.
 • Bio-boeren mogen 10 kg/ha P extra uitrijden onder dezelfde voorwaarden (en daarbij ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken).
 • Voor grasland en bouwland met een lagere fosfaattoestand (PAL-waarde) geldt een hogere fosfaatgebruiksnorm. Hiervoor gelden nu vier klassen: Ruim, Neutraal, Laag en Arm. U mag deze hogere norm alleen toepassen op basis van een analyserapport door een geaccrediteerd laboratorium, waarin de klasse wordt bepaald. Hiervoor geldt een bemonsteringsprotocol van RVO.
 • Het gebruik van deze extra P moet wel worden gemeld aan RVO.

  Voor alle informatie zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/veranderingen-2020