Prijswinnaars EKOLAND Innovatieprijs 2020 bekend!

Persbericht, Baarn, 17 januari 2020

Prijswinnaars EKOLAND Innovatieprijs biologische landbouw 2020: HORAHOLM, ERF BV EN VOEDSELBOS KETELBROEK

De drie genomineerden van de Ekoland Innovatieprijs 2020 zijn (in willekeurige volgorde): Horaholm, ERF bv en Voedselbos Ketelbroek.

Ekoland is het onafhankelijke vakblad voor de biologische keten, en reikt in 2020 voor de dertiende keer de Ekoland Innovatieprijs uit aan biologische boeren en tuinders die inspireren met slimme innovaties of een uitstekend samenhangende aanpak. Er is een geldbedrag van in totaal 2500 euro beschikbaar voor de drie prijswinnaars, beschikbaar gesteld door de Rabobank.

Harm en Riet Westers en zoon Erwin zijn op hun biologische akkerbouw- en groenteteeltbedrijf Horaholm pioniers in Niet-Kerende Grondbewerking en plantaardig bemesten. Als mede initiators van het project Planty Organic bij proefboerderij SPNA Kollumerwaard experimenteren zij met sterke vermindering van dierlijke mest in het bouwplan. Horaholm innoveert in het vinden van de juiste werkvorm, een goed bouwplan met de juiste volgorde van vruchtwisseling en de samenstelling van allerlei mengsels van groenbemesters als bemesting. Met een dierlijke bemesting van 30 kg N/ha plus uitgekiende compostering op het land met fermentaten realiseren ze goede opbrengsten. Familie Westers werkt met hakselen van groenbemesters en onderwerken met fermentaten om de vertering in de bodem goed op gang te brengen. Met een eigen kringloopvisie werkt de familie Westers voortdurend aan verduurzaming van de landbouw en een begin van de oplossing voor de stikstofproblematiek.

www.horaholm.nl

Ondernemers Wouter van Eck en Pieter Jansen plantten Voedselbos Ketelbroek tien jaar geleden volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. Inmiddels blijken de oogsten aanzienlijk, levert het voedselbos rijke natuurwaarden en stijgt het organische stofgehalte hard. Voedselbosbouw blijkt zo een landbouwmethode die veel koolstof vastlegt en weerbaar is tegen de extremen van de klimaatverandering. Met wekelijkse levering aan toprestaurants, speciaalbrouwerij en natuurvoedingswinkels is inmiddels een bescheiden inkomen gerealiseerd voor weinig werk. Voedselbos Ketelbroek laat zien dat ook op agrarische bedrijven voedselbossen op grotere schaal te realiseren zijn.

www.facebook.com/foodforestketelbroek/

Akkerbouwbedrijf ERF BV experimenteert al drie jaar met strokenteelt op grotere schaal op ruim 50 hectare om te verkennen hoe strokenteelt met diverse strookbreedtes op een bedrijfsmatige manier uitpakt. ERF test strookbreedtes van 6, 12, 24 en 48 meter met meerdere gewassen, en laat de effecten onderzoeken. De resultaten om de stabiliteit van de teelt te bevorderen zijn goed, zodat ERF op een volgend perceel van 60 hectare wil doorgaan met strokenteelt, inclusief bomen en natuur. Met strokenteelt blijkt ERF goede resultaten te halen: ze zijn minder afhankelijk van de grillen van de natuur, ziekten en plagen en spreiden risico’s, terwijl het geen extra arbeid kost. ERF deelt deze kennis actief via excursies, projecten en een eerste innovatietraining strokenteelt. Daarnaast biedt ERF ruimte voor proeven met robuuste aardappelrassen en investeert het bedrijf in verwerking en vermarkting van biologische akkerbouwproducten met partners in de regio. ERF innoveert verder met de samenwerking tussen landbouw en natuur.

www.erfbv.nl


De jury van de Ekoland Innovatieprijs bestaat uit Mirjam Hilgeman, Lex Kruit, Bart Fokkens, Kees van Veluw, Geertje Schlaman en Maria van Boxtel.

Workshop genomineerden

Bezoekers aan de Bio-Beurs kunnen kennismaken met de genomineerden tijdens de presentatie op woensdag 22 januari 2020 om 16.45 uur in workshopruimte A.

Prijsuitreiking Ekoland Innovatieprijs 2020

Bezoekers zijn ook van harte welkom bij de prijsuitreiking op woensdag 22 januari 2020 om 19.15 uur in de Suyderseezaal.
Op www.ekoland.nl vindt u nog veel meer informatie over de Ekoland Innovatieprijs en de genomineerden.

Persbericht, Baarn, 17 januari 2020

Prijswinnaars EKOLAND Innovatieprijs biologische landbouw 2020: HORAHOLM, ERF BV EN VOEDSELBOS KETELBROEK

De drie genomineerden van de Ekoland Innovatieprijs 2020 zijn (in willekeurige volgorde): Horaholm, ERF bv en Voedselbos Ketelbroek.

Ekoland is het onafhankelijke vakblad voor de biologische keten, en reikt in 2020 voor de dertiende keer de Ekoland Innovatieprijs uit aan biologische boeren en tuinders die inspireren met slimme innovaties of een uitstekend samenhangende aanpak. Er is een geldbedrag van in totaal 2500 euro beschikbaar voor de drie prijswinnaars, beschikbaar gesteld door de Rabobank.

Harm en Riet Westers en zoon Erwin zijn op hun biologische akkerbouw- en groenteteeltbedrijf Horaholm pioniers in Niet-Kerende Grondbewerking en plantaardig bemesten. Als mede initiators van het project Planty Organic bij proefboerderij SPNA Kollumerwaard experimenteren zij met sterke vermindering van dierlijke mest in het bouwplan. Horaholm innoveert in het vinden van de juiste werkvorm, een goed bouwplan met de juiste volgorde van vruchtwisseling en de samenstelling van allerlei mengsels van groenbemesters als bemesting. Met een dierlijke bemesting van 30 kg N/ha plus uitgekiende compostering op het land met fermentaten realiseren ze goede opbrengsten. Familie Westers werkt met hakselen van groenbemesters en onderwerken met fermentaten om de vertering in de bodem goed op gang te brengen. Met een eigen kringloopvisie werkt de familie Westers voortdurend aan verduurzaming van de landbouw en een begin van de oplossing voor de stikstofproblematiek.

www.horaholm.nl

Ondernemers Wouter van Eck en Pieter Jansen plantten Voedselbos Ketelbroek tien jaar geleden volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. Inmiddels blijken de oogsten aanzienlijk, levert het voedselbos rijke natuurwaarden en stijgt het organische stofgehalte hard. Voedselbosbouw blijkt zo een landbouwmethode die veel koolstof vastlegt en weerbaar is tegen de extremen van de klimaatverandering. Met wekelijkse levering aan toprestaurants, speciaalbrouwerij en natuurvoedingswinkels is inmiddels een bescheiden inkomen gerealiseerd voor weinig werk. Voedselbos Ketelbroek laat zien dat ook op agrarische bedrijven voedselbossen op grotere schaal te realiseren zijn.

www.facebook.com/foodforestketelbroek/

Akkerbouwbedrijf ERF BV experimenteert al drie jaar met strokenteelt op grotere schaal op ruim 50 hectare om te verkennen hoe strokenteelt met diverse strookbreedtes op een bedrijfsmatige manier uitpakt. ERF test strookbreedtes van 6, 12, 24 en 48 meter met meerdere gewassen, en laat de effecten onderzoeken. De resultaten om de stabiliteit van de teelt te bevorderen zijn goed, zodat ERF op een volgend perceel van 60 hectare wil doorgaan met strokenteelt, inclusief bomen en natuur. Met strokenteelt blijkt ERF goede resultaten te halen: ze zijn minder afhankelijk van de grillen van de natuur, ziekten en plagen en spreiden risico’s, terwijl het geen extra arbeid kost. ERF deelt deze kennis actief via excursies, projecten en een eerste innovatietraining strokenteelt. Daarnaast biedt ERF ruimte voor proeven met robuuste aardappelrassen en investeert het bedrijf in verwerking en vermarkting van biologische akkerbouwproducten met partners in de regio. ERF innoveert verder met de samenwerking tussen landbouw en natuur.

www.erfbv.nl


De jury van de Ekoland Innovatieprijs bestaat uit Mirjam Hilgeman, Lex Kruit, Bart Fokkens, Kees van Veluw, Geertje Schlaman en Maria van Boxtel.

Workshop genomineerden

Bezoekers aan de Bio-Beurs kunnen kennismaken met de genomineerden tijdens de presentatie op woensdag 22 januari 2020 om 16.45 uur in workshopruimte A.

Prijsuitreiking Ekoland Innovatieprijs 2020

Bezoekers zijn ook van harte welkom bij de prijsuitreiking op woensdag 22 januari 2020 om 19.15 uur in de Suyderseezaal.
Op www.ekoland.nl vindt u nog veel meer informatie over de Ekoland Innovatieprijs en de genomineerden.